Tải Game

TỔNG KẾT TOP CÔNG HUÂN

03/05/2019


TỔNG KẾT TOP CÔNG HUÂN

 

1. TỔNG KẾT TOP CÔNG HUÂN MỖI CỤM SERVER

CỤM 1 - 2 - 3 - 4

CỤM 5 - 6 - 8 - 9

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/5 đến 23h59 ngày 27/5

 Nội dung: Trong thời gian nay các tướng quân ở mỗi cụm server sẽ dựa vào tổng điểm tích lũy CÔNG HUÂN trong những ngày này sẽ nhận được những phần thưởng cực giá trị. Phần quà sẽ trao cho TOP 20 tướng quân tích lũy điểm công huân nhiều nhất trên mỗi cụm server

cool Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.


Phần thưởng TOP mỗi Cụm. 
 

TOP Quà
1 Bạc*10.000.000 + Rương quân chính*50 + Nguyên liệu thần khí*8000 + Mảnh thần khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*5
2 Bạc*8.000.000 + Rương quân chính*40 + Nguyên liệu thần khí*6000 + Mảnh thần khí*1500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Bạc*6.000.000 + Rương quân chính*30 + Nguyên liệu thần khí*4000 + Mảnh thần khí*1300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
4-10 Bạc*4.000.000 + Rương quân chính*20 + Nguyên liệu thần khí*3000 + Mảnh thần khí*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
11-20 Bạc*2.000.000 + Rương quân chính*10 + Nguyên liệu thần khí*2000 + Mảnh thần khí*500 +  Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ