Tải Game

SỰ KIỆN MỪNG ADMIN MỚI

01/12/2019

SỰ KIỆN MỪNG ADMIN MỚI

1. TOP NẠP ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đủ mốc và thứ hạng sẽ nhận được phần quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 ngày 03/12 - 4h00 ngày 09/12

TOP KNB giới hạn Phần Thưởng
1 200000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*400 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Bạc*4.000.000.000
2 180000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Bạc*3.500.000.000
3 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Bạc*3.000.000.000
4-6 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*200 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Bạc*2.500.000.000
7-10 100000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Bạc*2.000.000.000
11-20 80000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*100 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Bạc*1.500.000.000
21-50 50000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Bạc*1.000.000.000
51-100 30000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*800.000.000
101-200 20000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv14*2 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Bạc*600.000.000

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc nạp chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc nạp

- Người chơi nào nạp cao hơn sẽ đẩy người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc nạp

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

2. TOP RUNG CÂY ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, rung cây đủ và nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 03/12 - 4h00 09/12

TOP Lượt Rung Phần Thưởng
1 1000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*100 + Nguyên Liệu Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*125,000 + Sách EXP Cao*10,000 + Bạc*4.000.000.000
2 900 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*70 + Nguyên Liệu Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*110,000 + Sách EXP Cao*9,000 + Bạc*3.500.000.000
3 800 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*50 + Nguyên Liệu Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Sách EXP Cao*8,000 + Bạc*3.000.000.000
4-6 700 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*25 + Nguyên Liệu Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*80,000 + Sách EXP Cao*7,000 + Bạc*2.500.000.000
7-10 600 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*10 + Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*70,000 + Sách EXP Cao*6,000 + Bạc*2.000.000.000
11-20 500 Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*70,000 + Sách EXP Cao*5,000 + Bạc*1.500.000.000
21-50 400 Nguyên Liệu Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Sách EXP Cao*4,000 + Bạc*1.000.000.000
51-100 300 Nguyên Liệu Thần Khí*220,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Sách EXP Cao*3,000 + Bạc*800.000.000
101-200 300 Nguyên Liệu Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Sách EXP Cao*2,000 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc rung chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc rung đó

- Người chơi nào rung cây nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc rung cây

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

3. TOP QUẦN ANH HỘI

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt TOP trong Quần Anh Hội sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Trong ngày 8/12

TOP Phần Thưởng
1 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*75 + Nhân Sâm*3000 + Rương Gỗ Sắt*600 + Bạc*4.000.000.000
2 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*50 + Nhân Sâm*2500 + Rương Gỗ Sắt*500 + Bạc*3.500.000.000
3 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*25 + Nhân Sâm*2000 + Rương Gỗ Sắt*400 + Bạc*3.000.000.000
4-6 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*10 + Nhân Sâm*1500 + Rương Gỗ Sắt*300 + Bạc*2.500.000.000
7-10 Nhân Sâm*1000 + Rương Gỗ Sắt*200 + Bạc*2.000.000.000
11-20 Nhân Sâm*800 + Rương Gỗ Sắt*100 + Bạc*1.000.000.000

coolLưu ý:

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

- Sự kiện sẽ tính đến lúc 22h

 

4. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Ngày 3/12 - 8/12

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
3/12 3 Nạp ít nhất 5000 KNB  Tính riêng ngày T3
4/12 4 Có tên trong Top Rung Cây ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
5/12 5 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
6/12 6 Mua Trong Shop Gói Đặc Biệt Trị Giá 987 KNB Tính riêng ngày T6
7/12 7 Đập trứng trong sự kiện Thất Tịch 20 lần Tính riêng ngày T7
8/12 CN Có tên trong sự kiện "Ký Danh Nhận Thưởng, Trâu Vàng" Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*3 + Rương Quân Chính*50
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200 

Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

5. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 03/12 -> 4h00 06/12 (không áp dụng c10s16)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

6. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 06/12 -> 4h00 09/12 (không áp dụng c10s16)

STT

KNB nạp

Phần thưởng

1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000

Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT

Phần thưởng

1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

7. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

-Sự kiện được bắt đầu từ 5h00 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 03/12 - 05/12 và 07/12
-Tích nạp 1 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

-Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
-Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau. (Sự kiện không áp dụng C10S16)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 15 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 30 Hồn Tướng Thần Bí + 25 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 40 Hồn Tướng Thần Bí + 40 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 

8. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 3/12 đến 23h59 ngày 4/12

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

9. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 7/12 đến 23h59 ngày 8/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*100 + Bạc*500.000.000 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*150 + Bạc*1.000.000.000 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*200 + Bạc*1.500.000.000 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*300 + Bạc*2.000.000.000 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*500 + Bạc*2.500.000.000 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*600 + Bạc*3.000.000.000 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

10. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 5/12 đến 23h59 ngày 6/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
3 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

CÒN TIẾP

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ