Tải Game

ĐOẠT SOÁI MÙA 41 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

01/07/2021

ĐOẠT SOÁI MÙA 41 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

Giải đấu Đoạt Soái Mùa 40 (Liên Server) sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 01/07/2021
Thời gian diễn ra giải đấu: Từ 02/07 đến 15/07 sẽ là thời gian đấu Liên Server , từ ngày 15/07 đến cuối tháng là thời gian nghỉ
- Từ 5:00 ngày 02/07 đến 5:00 ngày 03/07 sẽ là thời gian đăng ký, vượt quá 5:00 ngày 03/07 sẽ không thể đăng ký nữa.
- Từ ngày 03/07 đến ngày 09/07, từ 22:00 đến 22:40 sẽ là thời gian đấu sơ tuyển.
- Từ ngày 10/07 đến ngày 15/0, từ 22:00 đến 22:30 sẽ là thời gian đấu loại.

 Phần quà đặc biệt mùa mới: 

TOP Phần thưởng
Rương Quân Chính Huyền Thiết Thiên Linh Đan Công Thiên Linh Thủ Kỹ Thiên Linh Thủ Vật Thiên Linh Thủ Phép Ngọc Lv.19
1

6000

3000 40 40 40 40 10
2

5000

2000 30 30 30 30 8
3-4

4500

1500 25 25 25 25 7
5-8 4000 1200 20 20 20 20 6
9-16 3000 1000 15 15 15 15 5
17-32 2500 800 10 10 10 10 4
33-64 2000 600

8

8 8 8 3

Lưu ý: Sự kiện giải đấu liên Server này được chia làm 6 Khu

Tên Khu Vực Cụm Tên Cụm
Thanh Long Cụm 1 + Cụm 6 Kiến Nghiệp + Ngọa Long
Cụm 3 + Cụm 9 Thường Sơn + Quan Độ
Chu Tước Cụm 2 + Cụm 5 Xích Bích + Hồ Lao Quan
Cụm 4 + Cụm 8 Trường Bản + Lạc Dương
Bạch Hổ Cụm 10 Ngũ Trượng Nguyên
Cụm 11 Tuyệt Kỹ
Cụm 12 Thần Binh
Cụm 13 Tuyệt Sắc
Xuân 2021 Cụm 14 Kim Ngưu + Hắc Ngưu + Phúc + Lộc
Cụm 15

Huyền Vũ

Cụm 16

Thanh Long + Chu Tước + Bạch Hổ

Cụm 17

Vàng + Bạc + Gỗ + Sắt + Lúa

Tọa Kỵ

Cụm 18

Xích Thố + Bạch Lang + Tiệp Báo + Viêm Hổ

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 
Kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ