Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG CỤM SERVER MỚI

16/08/2019

Chuỗi Sự Kiện Mừng Cụm Server Mới

 

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 18/08 -> 4h00 ngày 22/08 (không áp dụng C10S1)

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Ngọc May Mắn*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*1500 + Phù Luyện Binh*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*50 + Bạch Lang*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

cool Lưu ý:

- Sự kiện không áp dụng c10s1

- Quà sẽ được gửi sau 24-48h

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 19/08 - 4h00 ngày 22/08 (không áp dụng C10S1)

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày 
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.
  • Sự kiện không áp dụng c10s1

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

3. Nạp Gọn Nhận Quà Tự Chọn (SK ngoài)

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 17/08 đến 23h59 ngày 18/08

Lưu ý: 
- Khi Tướng Quân nạp từ 10.000 KNB trở lên được quyền đổi 2 mảnh sách bị động thành 1 mảnh chủ động 
- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn
- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

Chọn Quà Ngày 17/8
Chọn Quà Ngày 18/8

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.

4. Phục Hoàng Hậu Trở Lại 

 Nội dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà tương ứng

 Thời gian: Trong 2 ngày 17-18/8 

Ngày Nạp Phần Quà
17/08 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu
18/08 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu

cool Lưu ý: - BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/8 đến 23h59 ngày 21/8

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

 

6.Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/8 đến 23h59 ngày 21/8

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh


 
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
15000 1500
20000 2000
25000 2500

 

cool​ Lưu ý: quà sẽ được trao trong từ 24-48h sau khi kế thúc sự kiện

7. Tiệm Sách Thần Bí

Nội dung: Trong 5 ngày từ 0h 17/08 đến 23h59 ngày 21/08 nạp đạt mốc sẽ nhận được phần quà (chỉ tính mốc cao nhất) quà gửi sau

Mốc Nạp Phần Quà
60.000 Sách Trảm Thần Vô Song
100.000 Sách Trảm Thần Vô Song + Rương Quân Chính*2.000 + Ngọc Lv16*2

cool  Lưu ý: - BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h

8. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 17/08 - 23h59 ngày 21/08
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Quân Công*1.000.000 + Danh Vọng*50.000 + Cống Hiến*100.000 + Bạc*5.000.000

 

9. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
18/08 Tẩy Luyện -50%
19/08-21/08 Online 100%

Lưu ý:

- Sự kiện không áp dụng c10s1

10. Sự Kiện: Trâu Vàng Online - 40 Tiếng trong 4 Ngày

 Thời gian: Từ 0h ngày 17/08 - 23h59 ngày 21/08
  Nội dung: 50 Tiếng trong trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng.
  Phần quà: Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Rương Thần Tài*5 + Quân Công*3.000.000 + Bạc*10.000.000

 

11. Hội Ngộ Giai Nhân

 Nội dung: Quay tú đạt đủ các mốc sẽ nhận quà cực giá trị

 Thời gian: từ 0h ngày 17/8 đến 23h 59 ngày 21/8

Lượt Phần quà
Trên 250 Tú Rương Quân Chính*50 + Quân Công*5.000.000 + Bạc*5.000.000
Trên 200 Tú Rương Quân Chính*40 + Quân Công*3.000.000 + Bạc*3.000.000
Trên 150 Tú Rương Quân Chính*30 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*1.000.000

 

cool Lưu ý: chỉ tính khi tuyển tú bằng lệnh tuyển tú cao và tuyển tú thần. Quà sẽ được trao trong từ 24-48h sau khi kế thúc sự kiện

 

12. Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam

 

 Thời gian: 5h05 ngày 5h 17/08 - 4h ngày 19/08
 Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng (không áp dụng Server C10S1)
 Phần thưởng:

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

cool  Lưu ý:

Quà sẽ được trao trong từ 24-48h sau khi kế thúc sự kiện

Sự kiện không áp dụng c10s1

13. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày từ 0h00 ngày 19/7 đến 23h59 ngày 20/7 (Không áp dụng Server C10S1)

 Nội dung:

Ngày

Tướng
17/8 Tú Mã Văn Lộc
18/8 Trương Xuân Hoa

- Sự kiện không áp dụng c10s1

14. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h 17/08 - 4h 22/08

Lưu ý:

- Sự kiện không áp dụng c10s1

Phần quà:

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo