Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG FUNFESTIVAL ĐÀ NẴNG

13/10/2019

-

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG FUNFESTIVAL ĐÀ NẴNG

1. TOP Nạp ALL Server

 Nội dung: Nạp KNB nằm trong TOP Nạp ALL Sever sẽ nhận được phần quà

 Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/10 - 4h00 ngày 19/10

 Phần quà: 

TOP KNB giới hạn TOP Nạp
1 100.000 Rương Quân Chính*2500 + Danh Vọng*10.000.000 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc lv16*12
2 100.000 Rương Quân Chính*2200 + Danh Vọng*9.000.000 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc*16*10
3 80.000 Rương Quân Chính*2000 + Danh Vọng*8.000.000 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc lv16*8
4-6 70.000 Rương Quân Chính*1800 + Danh Vọng*7.000.000 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Bạc*1.800.000.000 + Ngọc lv16*5
7-10 60.000 Rương Quân Chính*1600 + Danh Vọng*6.000.000 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Bạc*1.500.000.000 + Ngọc lv16*4
11-20 50.000 Rương Quân Chính*1200 + Danh Vọng*5.000.000 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Bạc*1.200.000.000 + Ngọc lv16*3
21-50 30.000 Rương Quân Chính*1000 + Danh Vọng*4.000.000 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Bạc*1.000.000.000 + Ngọc lv16*2
50-100 20.000 Rương Quân Chính*800 + Danh Vọng*3.000.000 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*800.000.000 + Ngọc lv15*2
101-200 10.000 Rương Quân Chính*600 + Danh Vọng*2.000.000 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Bạc*600.000.000 + Ngọc lv15*1

cool Lưu ý:

- Người chơi có thể bị đẩy xuống TOP dưới nếu có người chơi khác NẠP mốc cao hơn

- Quà sẽ được gửi sau 24h - 48h khi kết thúc sự kiện

 

2. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: 5h05 ngày14/10 -> 4h00 ngày 18/10

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*8000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*1200 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*80 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*100 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

cool Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc event

- Sự kiện không tính cho sever mới c10s9

3. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 14/10 - 4h00 ngày 17/10

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.
  • Sự kiện không tính cho sever mới c10s9

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

4. Chơi game liên tiếp

 Nội dung: đăng nhập chơi game và hoàn thành đủ điều kiện để nhận quà

Ngày Thứ Điều Kiện
14/10/2019 2 Nạp ít nhất 5000KNB
15/10/2019 3 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc
16/10/2019 4 Rung Cây Đạt 50 lần 
17/10/2019 5 Có tên trong 3 sự kiện: " Đoạt Bảo, Ký Danh Nhận Thưởng và Trâu Vàng Online "
18/10/2019 6 Đập trứng trong sự kiện Thất Tịch 20 lần

 Điều kiện và phần quà:

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/5 Lúa*50.000.000 + Nhân Sâm*500 + Tiến Cấp Đơn*3000 + Tẩy Tủy Thần Đan*300 + Rương Quân Chính*150
Đạt 5/5 Lúa*80.000.000 + Nhân Sâm*800 + Tiến Cấp Đơn*5000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Rương Quân Chính*200

cool Lưu ý:

- Ngày thứ 2 ( 14/10 ) TÍNH RIÊNG NGÀY HÔM ĐÓ

Các ngày còn lại TÍNH TỐNG TỪ LÚC BẮT ĐẦU SỰ KIỆN

 

5. Binh Bộ - Quân Hàm

 Nội dung: Nạp đủ mốc trong ngày 17/10 từ 00h00 - 23h59 để nhận phần quà hấp dẫn

 Phần quà:

STT NẠP Phần thưởng
1 5000 Danh Vọng*3.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Danh Vọng*5.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*1.000.000.000

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

6. Tiệm sách thần bí

Nội dung: Trong 5 ngày từ 5h05 14/10 đến 4h00 ngày 19/10 nạp đạt mốc sẽ nhận được phần quà (chỉ tính mốc cao nhất)

Mốc Nạp Phần Quà
30,000 Sách Thiên Lôi
70,000 Sách Trảm Thần Vô Song
100,000 Sách Thiên Lôi + Sách Trảm Thần Vô Song + Danh Vọng*300.000 + Cống Hiến*500.000 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý quà gửi sau 24h sau khi sự kiện kết thúc

 

7. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 15/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

8. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 15/10

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh


 
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
20000 2000
25000 2500

 

cool​ Lưu ý:

- Quà ngày nào tính riêng ngày đó

 

9. Phục Hoàng Hậu Trở Lại

 

Ngày Nạp Phần Quà
14/10 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu
15/10

4000 KNB

150 Hồn Phục Hoàng Hậu

cool Lưu ý: Quà sẽ gửi trong 24h sau khi kết thúc sự kiện

 

10. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 14/10 - 23h59 ngày 18/10
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Quân Công*1.000.000 + Danh Vọng*100.000 + Cống Hiến*100.000 + Bạc*50.000.000 + Hoa Hồng*20
Quà sẽ được gửi sau 24h - 48h khi kết thúc sự kiện

 

11. Trâu Vàng Online

Nội dung: Online 00h00 ngày 14/10 - 23h59 ngày 18/10 Đạt 40 tiếng.

Phần Quà: Rương Thần Tài*5 + Rương May Mắn*10 + Rương Thần Khí*10 + Bạc*50.000.000
Quà sẽ được gửi sau 24h - 48h khi kết thúc sự kiện

12. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu:

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
17/10 Tẩy Luyện -50%
14/10 - 16/10 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%


13. Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam

 Thời gian: Từ 00h00 ngày 16/10 - 23h59 ngày 17/10

 Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng
 Phần thưởng:

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)

Lúa*2.000.000

50 (KNB Tặng)

cool  Lưu ý:

- Quà sẽ được trao trong từ 24-48h sau khi kế thúc sự kiện

- Sự kiện không áp dụng C10S9

 

14. Shop Đặc Biệt

Nội dung: Mở bán vật phẩm đặc biệt trong cửa hàng

coolThời gian: 00h00 18/10 - 23h59 18/10

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Phù Luyện Binh*1 4000 ( KNB Tặng )
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tăng )
Lúa*120.000.000 1000 ( KNB Tặng )
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 ( KNB Tăng )
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB Tăng )

coolLưu ý: Sự kiện không áp dụng cho C10S9

 

15. Đoạt Bảo

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đạt đủ điểm đoạt bảo sẽ nhận được phần quà cực hấp dẫn

Thời gian: 0h ngày 14/10 - 23h59 ngày 18/10
Quà sẽ được gửi sau 24h - 48h khi kết thúc sự kiện

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 15000 Bạc*10.000.000 + Lúa*10.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*500
2 20000 Bạc*20.000.000 + Lúa*20.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*800
3 25000 Bạc*30.000.000 + Lúa*30.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*8000 + Mảnh Thần Khí*1000
4 30000 Bạc*50.000.000 + Lúa*50.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*1200


16. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ, Tầm Bảo Đặc Biệt, Thất Tịch

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h ngày 14/10 - 4h ngày 19/10

 Thời gian Tầm Bảo: Từ 5h ngày 14/10 - 4h ngày 19/10

 Thời gian Thất Tịch: Từ 5h ngày 14/10 - 4h ngày 19/10

Lưu ý: Sự kiện không áp dụng C10S9

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo !

FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2020 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 201/GP-BTTTT ngày 14/5/2018

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Quang Thịnh