Tải Game

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 26/11 - Update Thải Tử Chi Vương

25/11/2018

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 26/11 - Update Thải Tử Chi Vương

frown THÔNG BÁO: Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật phiên bản BigUpdate Thái Tử Chi Vương 
Thời gian bảo trì dự kiến: bắt đầu từ 13:00 đến 17:00 ngày 26/11/2018

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ có một số thay đổi như sau:

Ra mắt tính năng mới Thái Tử:

Lối Vào: Giao diện chính hậu cung thêm mới tab Thái Tử làm Lối Vào của Thái Tử Trưởng Thành.

Điều kiện mở: ≥51 lv sẽ mở.

I. Quá Trình Ra Đời
 Thời kỳ tán tỉnh: Trong giao diện tăng cấp tú nữ hậu cung, tiến hành tương tác cùng Tú Nữ 4~5 sao, tặng độ thiện cảm của tú nữ.

⚡ Chú ý: Tú nữ cấp sao khác nhau, giới hạn độ thiện cảm cũng khác nhau.

 Thời kỳ mang thai:

 •  Khi độ thiện cảm của Tú Nữ đầy, có thể tiến hành “thị tẩm”, thị tẩm có xác suất mang thai, và sau 6 ngày sẽ sinh Thái Tử.
 • Trong thời kì phôi thai trưởng thành sử dụng thuốc dưỡng thai để tăng tư chất thuộc tính.
 •  Trong thời gian mang thai 6 ngày, tình trạng phôi thai trưởng thành sẽ quyết định cấp bậc cao thấp của Thái Tử sau khi sinh (S~SR).

⚡Chú ý:

 • Tú nữ cấp sao khác nhau, giới hạn trưởng thành của phôi thai cũng khác nhau.
 • Điểm trưởng thành càng cao, cấp bậc của Thái Tử sau khi sinh càng cao.
 • Sau khi cấp bậc được quyết định thì không thể sửa, chỉ có thể thức tỉnh để tăng cấp bậc.

II. Thông Tin Thái Tử
 Giới tính Thái Tử: Ngẫu nhiên ( Công Chúa - Thái Tử )
Tên Thái Tử: Chỉ có thể dùng 1 chữ (A) làm tên Thái Tử. Tên đầy đủ là “Thái Tử·A” hoặc “Công Chúa·A”(Sau khi xác nhận tên Thái Tử thì không thể sửa)
Chí hướng Thái Tử: Có thể chọn 1 hướng phát triển sau: “Tướng kỹ”. “Tướng vật lý”. “Tướng phép” (Sau khi xác định chí hướng Thái Tử sẽ không thể sửa)
 Binh Chủng Thái Tử: Chọn xong tên Thái Tử và chí hướng thành công, sẽ dựa trên hệ thống binh chủng của chí hướng ngẫu nhiên chọn 1 loại binh chủng để Thái Tử mang theo (Sau khi xác nhận binh chủng không thể sửa)
Cấp bậc Thái Tử: Tú nữ trong Thời kỳ mang thai quá trình phôi thai trưởng thành quyết định cấp bậc cao thấp của Thái Tử ( đã được nêu rõ ở phần trên )
Số lượng Thái Tử: Tối đa có thể sở hữu 6 Thái Tử
 Thái Tử Lên Trận: Trong mỗi trận tối đa chỉ có 1 Thái Tử được lên trận.

III. Quá Trình Nuôi Dưỡng
Thái Tử tăng cấp: Tiêu hao Sách exp, để tăng cấp Hoàng Tử tăng thuộc tính cơ bản
Thái Tử tiến bậc: Kích hoạt bảo vật Thái Tử giai đoạn hiện tại để Thái Tử trưởng thành tới 1 giai đoạn mới. Tăng thuộc tính cơ bản và thuộc tính tư chất
Bồi dưỡng Thái Tử: Thông qua các phương thức bồi dưỡng khác nhau để tăng Thái Tử thuộc tính tư chất
Thái Tử thức tỉnh: Thông qua tiêu hao nguyên liệu rượu khác nhau, thức tỉnh Hoàng , tăng cấp bậc, nhận thuộc tính cao hơn
Thần khí Thái Tử: tất cả thần khí đặc biệt của Thái Tử đều là “Tân Đình Hầu”, trang bị thần khí đặc biệt có thể kích hoạt thiên phú đặc biệt.

III. Kỹ năng Thái Tử

 Chia thành “kỹ năng chủ động” và “kỹ năng bị động”.

 • Mỗi Thái Tử đều chỉ có 1 kỹ năng chủ động, kỹ năng bị động quyết định dựa trên cấp bậc khi Thái Tử sinh ra, cấp bậc càng cao, kỹ năng bị động càng nhiều, tối đa có 4 kỹ năng bị động.
 • Kỹ năng Thái Tử trừ nhận ngẫu nhiên ban đầu ra, còn có thể học Sách Tu Luyện kỹ năng.
 • Sau khi tu luyện kỹ năng chủ động, thì chắc chắn sẽ thay thế 1 kỹ năng chủ động ban đầu.
 • Sau khi tu luyện kỹ năng bị động, có khả năng mở khóa ô kỹ năng thêm 1 kỹ năng bị động, cũng có khả năng thay thế 1 kỹ năng bị động ban đầu (sách kỹ năng có thể nhận qua event hoặc đoạt bảo)

✨Ra mắt tính năng mới Đoạt Bảo:

Lối Vào: có thể vào qua tính năng “Đoạt bảo”.

Điều kiện mở: ≥51 lv mở.

 Quy tắc cơ bản:

 • Tính năng chủ yếu là đoạt bảo của người chơi khác, đoạt bảo có xác suất nhận được Mảnh Bảo Vật và Điểm Tầm Bảo.
 • Mảnh bảo vật có thể ghép thành bảo vật tương ứng, dùng để tiến bậc Thái Tử .
 • Điểm tầm bảo có thể đổi thưởng trong shop.
 • Mỗi ngày có 10 lần tầm bảo miễn phí, có thể tiêu hao KNB để mua số lần tầm bảo.

​BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ