Tải Game

VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

08/01/2020

VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

1. Tích Tiêu Ingame

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện tích tiêu KNB để nhận phần quà tương ứng

Thời gian: 5h05 9/1 -> 4h00 13/1 (không áp dụng cho C11S1 + S2)

KNB tiêu

Phần thưởng

800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25
150000

Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30

 

2. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 9/1 đến 23h59 ngày 10/1

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*100 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*500 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ