Tải Game

TIÊU GỌN - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

22/08/2019

TIÊU GỌN - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

 Nội Dung: Tướng Quân Tiêu Mốc các sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 23/8 đến 23h59 ngày 24/8

cool Lưu ý: 

- Quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 24h-48h 
- Sự kiện tính cộng dồn trong 2 ngày diễn ra 
- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Tiêu Cao Nhất Tương Ứng Với Số KNB Tướng Quân Đã Tiêu
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Tiêu Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.

 Mốc Tiêu 2000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
2 Nguyên Liệu Thần Khí*2500 + Mảnh Thần Khí*250 + Huyền Thiết*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 Rương Rượu*60 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*25 + Rương Gỗ Sắt*20 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1

 

Mốc Tiêu 5000 KNB 

STT

Gói Quà
1 Rương Quân Chính*90 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
2 Nguyên Liệu Thần Khí *3000 + Mảnh Thần Khí*300 + Huyền Thiết*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3 Rương Rượu*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*50 + Rương gỗ Sắt*30 +Rương Thuốc Dưỡng Thai*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2

 

Mốc Tiêu 10.000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*140 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
2 Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*500 + Huyền Thiết*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
3 Rương Ruợu*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*60 + Rương Gỗ Sắt*40 + Rương Thuốc Dương Thai*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3

 

Mốc Tiêu 20.000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2 Nguyên Liệu Thần Khí*10.000 + Mảnh Thần Khí*1200 + Huyền Thiết*35 +Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
3 Rương Rượu*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*80 + Rương Gỗ Sắt*60 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

 

Mốc Tiêu 30.000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
2 Nguyên Liệu Thần Khí*15.000+ Mảnh Thần Khí*1500 + Huyền Thiết*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
3 Rương Rượu*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*90 + Rương Gỗ Sắt*80 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

 

Mốc Tiêu 50.000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
2 Nguyên Liệu Thần Khí*18.000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
3 Rương Rượu*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
4 Lệnh Tuyển Tú Thần*100 + Rương Gỗ Sắt*100 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3

 

Mốc Tiêu 70.000 KNB

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
2 Nguyên Liệu Thần Khí*20.000 + Mảnh Thần Khí*1200 + Huyền Thiết*60 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Rương Rượu*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
4 Rương tú nữ 5 sao tự chọn*1 + Rương Gỗ Sắt*120 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

 

Mốc Tiêu 100.000 KNB

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
2 Nguyên Liệu Thần Khí*25.000 + Mảnh Thần Khí*1500 + Huyền Thiết*70 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Rương Rượu*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
4 Rương Tú Nữ 5 sao Tự Chọn*2 + Rương Gỗ Sắt*150 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo


Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ