Tải Game

SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

22/01/2020

SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

1. CON SỐ MAY MẮN

Thể lệ: Người chơi sẽ tham gia Landing và click vào nút nhận số may mắn. Landing sẽ mở vào ngày 22/01. Mỗi người chỉ được 1 số. Số sẽ được quay vào ngày 03/02.
coolLưu ý:

Phần quà TOP 1 TOP 2 TOP 3 mới có thể chuyển nhượng

Những tài khoản mới tạo trong ngày hôm nay (ngày 22/1) sẽ không được tính trong sự kiện này để tránh tình trạng lập nhiều nick clone để quay số

STT Quà
1 Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30
2 Ngọc lv16*5
3 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25
4 Rương Quân Chính*2000
5
6
7 Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15
8
9
10
11 Rương Gỗ Sắt*1000
12
13
14
15
16
17 Rương Thần Tài*20
18
19
20

 

 

2. TOP TIÊU ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 05h00 25/01 - 04h00 30/01

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 300000 Hồn Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7
2 260000 Hồn Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
3 220000 Hồn Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*8 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
4-6 200000 Hồn Hạ Hầu Bá*75 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
7-10 180000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
11-20 160000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*7
21-50 140000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*7
51-100 120000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6
101-200 80000 Rương Quân Chính*400 + Ngọc lv15*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*5
201-300 50000 Rương Quân Chính*300 + Ngọc lv15*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*3

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc tiêu chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc tiêu đó

- Người chơi nào tiêu nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng Top Tiêu

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

3. TÍCH TIÊU INGAME

Nội dung: Tích tiêu KNB ingame sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 25/01 => 4h00 ngày 30/01 ( không áp dụng c11s3 + 4 + 5)

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30

 

4. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 25/01 -> 4h00 30/01 (không áp dụng c11s4 + 5)

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
25/01 3 Nạp ít nhất 5000 KNB  Tính riêng ngày T7
26/01 4 Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày CN
27/01 5 Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
28/01 6 Nhận lì xì trên landing đủ 24 lần Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
29/01 7 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng

Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/5 Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*3 + Rương Quân Chính*50
Đạt 4/5 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/5 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150

Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

5. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 ngày 25/01 -> 4h00 ngày 29/01 (không áp dụng c11s4 + 5)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*2000 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*120 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*150 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Ngọc May Mắn*2
4 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc May Mắn*3

 

6. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

- Sự kiện được bắt đầu từ 5h05 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 25/01, 26/01, 27/01, 28/01 và 29/01 (không áp dụng cho C11S4 + C11S5)
cool Lưu ý: 

Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày 
Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 35 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 45 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 55 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 

7. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 25/1 đến 23h59 ngày 26/1

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

8. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 29/01

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

9. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/1 đến 23h59 ngày 28/1

STT KNB nạp Phần thưởng
1 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
2 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
3 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
4 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ