Tải Game

SỰ KIỆN SINH NHẬT 2 TUỔI

12/01/2020

SỰ KIỆN SINH NHẬT 2 TUỔI

1. CON SỐ MAY MẮN

Thể lệ: Người chơi sẽ tham gia Landing và click vào nút nhận số may mắn. Landing sẽ mở vào ngày 14/01. Mỗi người chỉ được 1 số. Số sẽ được quay vào ngày 16/01.
coolLưu ý:

Phần quà TOP 1 TOP 2 TOP 3 mới có thể chuyển nhượng

Những tài khoản mới tạo trong ngày hôm nay (ngày 13/1) sẽ không được tính trong sự kiện này để tránh tình trạng lập nhiều nick clone để quay số

STT Quà
1 Thần Tướng Hạ Hầu Kiệt
2 Thần Tướng Thần Bí
3 Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*25
4 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25
5
6
7 Rương Quân Chính*2000
8
9
10
11 1 Bộ Trang Bị Cam bao gồm vũ khí, giáp, phù và phong của Kỹ, Xe, Phép
12
13
14
15
16
17 Rương Thần Tài*25
18
19
20
21
22

2. TOP NẠP ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đủ mốc và thứ hạng sẽ nhận được phần quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/1 - 4h00 ngày 20/1

TOP KNB giới hạn Phần Thưởng
1 200000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*400 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 180000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7
3 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
4-6 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
7-10 100000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
11-20 70000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
21-50 40000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
51-100 20000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
101-200 10000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv14*2 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc nạp chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc nạp

- Người chơi nào nạp cao hơn sẽ đẩy người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc nạp

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

3. TOP TIÊU ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/1 - 4h00 ngày 20/1

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 250000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
2 200000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
3 180000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*8 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
4-6 150000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*75 + Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
7-10 120000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
11-20 80000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
21-50 60000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*7
51-100 40000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6
101-150 20000 Rương Quân Chính*400 + Ngọc lv15*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*5

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc tiêu chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc tiêu đó

- Người chơi nào tiêu nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng Top Tiêu

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

4. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Ngày 14/1 - 19/1

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
14/1 3 Nạp ít nhất 5000 KNB  Tính riêng ngày T3
15/1 4 Có tên trong Top Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
16/1 5 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
17/1 6 Điểm danh 5 ngày nhận VIP Code Landing ( Trang chủ ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
18/1 7 Đập trứng trong sự kiện Thất Tịch 20 lần Tính riêng ngày T7
19/1 CN Nhận số may mắn trên Landing ( Trang Chủ ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*13 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*13 + Rương Quân Chính*250

Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

5. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/1 -> 4h00 ngày 17/1 (không áp dụng C11S2 + S3)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Ngọc May Mắn*5

 

6. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 ngày 17/1 -> 4h00 ngày 20/1 (không áp dụng C11S2 + S3)

STT

KNB nạp

Phần thưởng

1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000

Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT

Phần thưởng

1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Ngọc May Mắn*5

 

7. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

Sự kiện được bắt đầu từ 5h00 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 14/1 và 16/1 và 18/1 (không áp dụng cho C11S2 + S3)
Tích nạp 1 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5

cool Lưu ý: 

Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày 
Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 35 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 45 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 55 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 

8. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/1 đến 23h59 ngày 15/1

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

9. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 16/1 đến 23h59 ngày 17/1

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*100 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*500 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

10. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/1 đến 23h59 ngày 19/1

STT KNB nạp Phần thưởng
1 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
2 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
3 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
4 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ