Tải Game

SỰ KIỆN: NGŨ TƯỚNG PHÁ QUAN

30/05/2019

SỰ KIỆN: NGŨ TƯỚNG PHÁ QUAN

Chư vị Tướng Quân thân mến
Trong Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile nói riêng và trong thể loại Game chiến thuật nói chung thì Vượt Map là một tính năng hấp dẫn nhất. Hiện nay ở cả 8 Cụm Server các Tướng Quân tham gia Event Chinh Phục Thử Thách rất đông và đã rất nhiều tướng quân đã Vượt qua nhưng Quan Ải cực khó của Game. Hôm nay Thiền Nhi xin tiếp tục gửi tới chư vị Tướng Quân sự kiện đặc biệt.

Ví dụ: Cụm 5 khi có 5 Tướng Quân vượt Ngạo Hà Tiến thì cả Cụm 5 sẽ nhận thưởng map Ngạo Hà Tiến. Sau đó tiếp tục có 5 Tướng Quân vượt map Uy Thuần Vu Quỳnh thì cả Cụm 5 đó sẽ tiếp tục nhận thưởng của map Uy Thuần Vu Quỳnh
Ngoài ra, toàn bộ người chơi của Cụm đó sẽ nhận được quà Vinh Danh khi các map dưới đây có 5 người Vượt qua tính từ mốc yêu cầu của mỗi cụm đó:

Phần thưởng như sau:

Map Quà
Yêu Trương Giác

Bạc*200.000 + Nguyên liệu thần khí*300 + Ngọc bội*500 + Ngọc Lv4*1

Ngạo Hà Tiến

Bạc*400.000 + Nguyên liệu thần khí*500 + Ngọc bội*700 + Ngọc Lv4*1

Uy Thuần Vu Quỳnh

Bạc*600.000 + Mảnh thần khí*200 + Tinh hoa anh hồn*400 + Ngọc Lv4*1

Mục Trần Cung

Bạc*800.000 + Mảnh thần khí*300 + Tinh hoa anh hồn*600 + Ngọc Lv4*1

Hạo Hoàng Trung

Bạc*1.000.000 + Mảnh thần khí*400 + Tinh hoa anh hồn*800 + Ngọc Lv5*1

Hoàng Lưu Bị Rương gỗ sắt*5 + Trận thạch*500 + Huyền thiết*20 + Bạc 1.500.000
Nộ Tư Mã Huy

Rương gỗ sắt*10 + Trận thạch*800 + Huyền thiết*14 + Bạc 2.000.000

Tú Lỗ Túc

Rương gỗ sắt*15 + Trận thạch*1000 + Huyền thiết*16 + Bạc 2.500.000

Hung Tào Cổn

Rương gỗ sắt*20 + Trận thạch*1200 + Huyền thiết*18 + Bạc 3.000.000

Ngự Tào Tháo

Rương gỗ sắt*25 + Trận thạch*1500 + Huyền thiết*20 + Bạc 4.000.000


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ