Tải Game

SỰ KIỆN: NGŨ TƯỚNG PHÁ QUAN

14/12/2018

SỰ KIỆN: NGŨ TƯỚNG PHÁ QUAN

Chư vị Tướng Quân thân mến
Trong Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile nói riêng và trong thể loại Game chiến thuật nói chung thì Vượt Map là một tính năng hấp dẫn nhất. Hiện nay ở cả 6 Cụm Server các Tướng Quân tham gia Event Chinh Phục Thử Thách rất đông và đã rất nhiều tướng quân đã Vượt qua nhưng Quan Ải cực khó của Game. Hôm nay Thiền Nhi xin tiếp tục gửi tới chư vị Tướng Quân sự kiện đặc biệt.
Nội dung: Mỗi cụm khi có đủ 5 Tướng Quân vượt map yêu cầu thì 5 Tướng quân đó sẽ nhận được phần thường là 50% KNB của lần nạp kế tiếp.

Lưu Ý:
- Khi các Tướng Quân đã vượt map Yêu Cầu sẽ chỉ nhận được 1 lần duy nhất 50% KNB của lần nạp kế tiếp.
- Những map sau khi vượt map cao hơn map đã yêu cầu sẽ không nhận được 50% KNB nữa, nhưng sẽ vẫn vinh danh và gửi quà AllSever.

✨Map Yêu Cầu:

CỤM MAP CẦN VƯỢT

Cụm 1

Hạo Hoàng Trung

Cụm 2

Hạo Hoàng Trung

Cụm 3

Mục Trần Cung

Cụm 4

Uy Thuần Vũ Quỳnh

Cụm 5

Ngạo Hà Tiến

Cụm 6

Yêu Trương Giác


Ngoài ra, toàn bộ người chơi của Cụm đó sẽ nhận được quà Vinh Danh khi các map dưới đây có 5 người Vượt qua tính từ mốc yêu cầu của mỗi cụm đó:

Ví dụ: Cụm 5 khi có 5 Tướng Quân vượt Ngạo Hà Tiến thì cả Cụm 5 sẽ nhận thưởng map Ngạo Hà Tiến. Sau đó tiếp tục có 5 Tướng Quân vượt map Uy Thuần Vu Quỳnh thì cả Cụm 5 đó sẽ tiếp tục nhận thưởng của map Uy Thuần Vu Quỳnh
Phần thưởng như sau:

 

Map Quà
Yêu Trương Giác

Bạc*200.000 + Nguyên liệu thần khí*300 + Ngọc bội*500 + Ngọc Lv4*1

Ngạo Hà Tiến

Bạc*400.000 + Nguyên liệu thần khí*500 + Ngọc bội*700 + Ngọc Lv4*1

Uy Thuần Vu Quỳnh

Bạc*600.000 + Mảnh thần khí*200 + Tinh hoa anh hồn*400 + Ngọc Lv4*1

Mục Trần Cung

Bạc*800.000 + Mảnh thần khí*300 + Tinh hoa anh hồn*600 + Ngọc Lv4*1

Hạo Hoàng Trung

Bạc*1.000.000 + Mảnh thần khí*400 + Tinh hoa anh hồn*800 + Ngọc Lv5*1


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ