Tải Game

SỰ KIỆN: NGỌC ƠI ! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ ?

04/03/2019

-

SỰ KIỆN: NGỌC ƠI ! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ ?

Thời gian: Từ 00h00 ngày 05/03 đến 23h59 06/03.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi các Tướng quân tích nạp ngày đạt mốc sẽ nhận gói quà Ngọc Khảm

BAO GỒM:
 

Tích nạp ngày Đạt

Quà nhận
25000 KNB

Ngọc lv12*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

10000 KNB

Ngọc lv11*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng  Bị Động 4*2


5000 KNB

Ngọc lv10*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng  Bị Động 4*1


2000 KNB

Ngọc lv9*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng  Bị Động 3*2

cool Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ