Tải Game

Sự Kiện Hàng Tháng

30/11/2019

Sự Kiện Hàng Tháng - Tháng 12

1. Ký Danh Nhận Quà Theo Tháng và Trâu Vàng Online

Điều Kiện Phần Thưởng
Ký Danh Đủ 31 ngày Rương Quân Chính*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Bạc*500,000,000
Online Đủ 150 Tiếng

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Chỉ duy nhất Tháng 11 này sẽ có phần thưởng như trên, những tháng phần thưởng sẽ thay đổi

2. Nạp Nhận Quà theo tháng

Mốc KNB Phần Thưởng
200,000 Rương Quân Chính*8000 + Nhân Sâm*8000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*12 + Bạc*12.000.000.000
150,000 Rương Quân Chính*6000 + Nhân Sâm*6000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 + Bạc*10.000.000.000
120,000 Rương Quân Chính*5000 + Nhân Sâm*5000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8 + Bạc*8.000.000.000
100,000 Rương Quân Chính*4500 + Nhân Sâm*4500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 + Bạc*6,0000.000.000
80,000 Rương Quân Chính*4000 + Nhân Sâm*4000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 + Bạc*5,000.000.000
50,000 Rương Quân Chính*3500 + Nhân Sâm*3500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Bạc*4.000.000.000
40,000 Rương Quân Chính*3000 + Nhân Sâm*3000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Bạc*3.000.000.000
30,000 Rương Quân Chính*2500 + Nhân Sâm*2500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Bạc*2,000.000.000
20,000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*2000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Bạc*1.000.000.000
10,000 Rương Quân Chính*1000 + Nhân Sâm*1000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

3. Tiêu Nhận Quà theo tháng

Mốc Tiêu KNB Phần Thưởng
1,000,000 Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 + Bạc*6,000,000,000
800,000 Nguyên Liệu Thần Khí*260,000 + Mảnh Thần Khí*90,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*9 + Bạc*5,000,000,000
600,000 Nguyên Liệu Thần Khí*230,000 + Mảnh Thần Khí*75,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8 + Bạc*4,000,000,000
400,000 Nguyên Liệu Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 + Bạc*3,500,000,000
300,000 Nguyên Liệu Thần Khí*180,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 + Bạc*3,000,000,000
200,000 Nguyên Liệu Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Bạc*2,500,000,000
150,000 Nguyên Liệu Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*30,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Bạc*2,000,000,000
100,000 Nguyên Liệu Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Bạc*1,500,000,000
50,000 Nguyên Liệu Thần Khí*75,000 + Mảnh Thần Khí*10,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Bạc*1,000,000,000
20,000 Nguyên Liệu Thần Khí*50,000 + Mảnh Thần Khí*5,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*500,000,000

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Trân Trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ