Tải Game

QUẨY CÙNG BLACK FRIDAY

24/11/2019

CHUỖI SỰ KIỆN BLACK FRIDAY

1. TOP Tiêu ALL Server

Thời gian: Từ 05h00 ngày 25/11 - 04h00 ngày 30/11

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 200000

Rương Quân Chính*2000 + Rương Gỗ Sắt*1000 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Bạc*4.000.000.000

2

180000

Rương Quân Chính*1800 + Rương Gỗ Sắt*900 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Bạc*3.500.000.000

3 150000

Rương Quân Chính*1500 + Rương Gỗ Sắt*800 + Ngọc lv16*8 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Bạc*3.000.000.000

4-6 120000

Rương Quân Chính*1200 + Rương Gỗ Sắt*700 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Bạc*2.000.000.000

7-10 100000

Rương Quân Chính*1000 + Rương Gỗ Sắt*600 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 + Bạc*1.500.000.000

11-20 80000

Rương Quân Chính*800 + Rương Gỗ Sắt*500 + Ngọc lv16*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6 + Bạc*1.200.000.000

21-50 60000

Rương Quân Chính*600 + Rương Gỗ Sắt*400 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*5 + Bạc*1.000.000.000

51-100 40000

Rương Quân Chính*500 + Rương Gỗ Sắt*300 + Ngọc lv16*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*4 + Bạc*800.000.000

101-200

20000

Rương Quân Chính*400 + Rương Gỗ Sắt*200 + Ngọc lv15*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*3 + Bạc*600.000.000

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc tiêu chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc tiêu

- Người chơi nào tiêu cao hơn sẽ đẩy người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

2. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: Từ 5h05 26/11 -> 4h00 30/11 (không áp dụng c10s15 )

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*2000 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*120 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*150 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Mảnh Bạch Lang*5
4 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

3. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ  26/11 - 27/11 và 28/11( Sự kiện được bắt đầu từ 5h00 -> 4h00 ngày hôm sau ) (không áp dụng c10s15 )

 Nội Dung:

  • Mỗi ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )
  • Tích nạp mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 15 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 25 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 30 Hồn Tướng Thần Bí + 35 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 

 

4. Kỹ Thuật - Binh Bộ - Quân Hàm

 Nội dung: Nạp đủ mốc trong ngày để nhận phần quà hấp dẫn

coolThời gian: Trong ngày 26/11

 Phần quà:

STT NẠP Phần thưởng
1 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
3 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/11 đến 23h59 ngày 28/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi s
ự kiện kết thúc

 

6. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/11 đến 23h59 ngày 28/11

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh

 

1000 200
2000 400
5000 1000
10000 2000
20000 4000
25000 5000

 

cool​ Lưu ý: Quà ngày nào tính riêng ngày đó

 

7. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 25/11 - 23h59 ngày 29/10
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

 

8. Trâu Vàng Online

Nội dung: Online 00h00 ngày 25/11 - 23h59 ngày 29/10 Đạt 35 tiếng.

Phần Quà: Rương Thần Tài*5 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

 

9. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu

 Thời gian và chi tiết chiết khấu:

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
26/11/2019 Tẩy Luyện -50%
27/11 - 29/11 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

 

coolLưu ý: Sự kiện không áp dụng cho c10s15

 

11. SHOP ĐẶC BIÊT TRANG BI CAM

Nôi dung: Trong thơi gian diễn ra sự kiện mở bán trang bị cam

Thời giann: Từ 5h05 ngày 27/11 đến 4h00 ngày 28/11 (không tính c10s15)

Gói vật phẩm KNB hiện tại(KNB tặng)

Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

5000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4 2000
Xuyên Không Nỏ*1 5000
Binh Thiên Sách Lược*1 5000

Bá Vương Phong*1

4000
Long Phiến Giáp*1 4000
Sát Long Thần Thương*1 5000
Bá Vương Phù*1 8000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*4 3000
Lua*2.000.000 50

 

12. SHOP ĐẶC BIỆT

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ mở bán các vật phẩm đặc biệt

Thời gian: Từ 05h00 ngày 27/11 - 04h00 ngày 28/11(không áp dụng c10s15)

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Phù Luyện Binh*1 4000 ( KNB Tặng )
Ngọc May Mắn*5 5000 ( KNB Nạp )
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tăng )
Lúa*200.000.000 1500 ( KNB Tặng )
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 ( KNB Tặng )
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB Tặng )
Bạch Lang Lệnh*1 10000 ( KNB Tặng )

dụng c10s3 và c10s4

13. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ:Từ (5h 25/11 - 4h 30/11)

 Thời gian Tầm Bảo: Từ (5h 25/11 - 4h 30/11)

Lưu ý: Sự kiện không áp dụng C10S15

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ