Tải Game

SIÊU SỰ KIỆN BIGUPDATE

08/11/2019

SIÊU SỰ KIỆN BIGUPDATE PHẦN 1

PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

1. TOP NẠP ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đủ mốc và thứ hạng sẽ nhận được phần quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/11 - 4h00 ngày 18/11

TOP KNB giới hạn Phần Thưởng
1 200000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*400 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Bạc*4.000.000.000
2 180000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Bạc*3.500.000.000
3 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Bạc*3.000.000.000
4-6 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Bạc*2.500.000.000
7-10 100000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Bạc*2.000.000.000
11-20 80000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Bạc*1.500.000.000
21-50 50000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Bạc*1.000.000.000
51-100 30000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*800.000.000
101-200 20000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv14*2 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Bạc*600.000.000

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc nạp chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc nạp

- Người chơi nào nạp cao hơn sẽ đẩy người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc nạp

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

2. TOP RUNG CÂY ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, rung cây đủ và nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/11 - 4h00 ngày 18/11

TOP Lượt Rung Phần Thưởng
1 1000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Nguyên Liệu Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*125,000 + Sách EXP Cao*10,000 + Bạc*4.000.000.000
2 900 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*70 + Nguyên Liệu Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*110,000 + Sách EXP Cao*9,000 + Bạc*3.500.000.000
3 800 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*50 + Nguyên Liệu Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Sách EXP Cao*8,000 + Bạc*3.000.000.000
4-6 700 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*25 + Nguyên Liệu Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*80,000 + Sách EXP Cao*7,000 + Bạc*2.500.000.000
7-10 600 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*10 + Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*70,000 + Sách EXP Cao*6,000 + Bạc*2.000.000.000
11-20 500 Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*70,000 + Sách EXP Cao*5,000 + Bạc*1.500.000.000
21-50 400 Nguyên Liệu Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Sách EXP Cao*4,000 + Bạc*1.000.000.000
51-100 300 Nguyên Liệu Thần Khí*220,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Sách EXP Cao*3,000 + Bạc*800.000.000
101-200 300 Nguyên Liệu Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Sách EXP Cao*2,000 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc rung chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc rung đó

- Người chơi nào rung cây nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng và mốc rung cây

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

3. TOP QUẦN ANH HỘI

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt TOP trong Quần Anh Hội sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Trong ngày 17/11

TOP Phần Thưởng
1 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*75 + Nhân Sâm*3000 + Rương Gỗ Sắt*600 + Bạc*4.000.000.000
2 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*50 + Nhân Sâm*2500 + Rương Gỗ Sắt*500 + Bạc*3.500.000.000
3 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*25 + Nhân Sâm*2000 + Rương Gỗ Sắt*400 + Bạc*3.000.000.000
4-6 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*10 + Nhân Sâm*1500 + Rương Gỗ Sắt*300 + Bạc*2.500.000.000
7-10 Nhân Sâm*1000 + Rương Gỗ Sắt*200 + Bạc*2.000.000.000
11-20 Nhân Sâm*800 + Rương Gỗ Sắt*100 + Bạc*1.000.000.000

coolLưu ý:

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

4. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Ngày 12/11 - 17/11

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
12/11 3 Nạp ít nhất 5000 KNB  Tính riêng ngày T3
13/11 4 Có tên trong Top Rung Cây ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
14/11 5 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
15/11 6 Quay vòng quay Landing đủ 50 lần ( Trang chủ ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
16/11 7 Đập trứng trong sự kiện Thất Tịch 20 lần Tính riêng ngày T7
17/11 CN Có tên trong sự kiện "Ký Danh Nhận Thưởng, Trâu Vàng" Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*3 + Rương Quân Chính*50
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200 

Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

5. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/11 -> 4h00 ngày 15/11 (không áp dụng C10S13 + 14)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

6. NẠP LIÊN TIẾP ĐỢT 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 15/11 -> 4h00 18/11 (không áp dụng C10S13 + 14)

STT

KNB nạp

Phần thưởng

1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000

Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT

Phần thưởng

1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

7. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

Sự kiện được bắt đầu từ 5h00 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 12/11 và 14/11 và 16/11 (ngày 13 ngày 15 không có sự kiện này)
Tích nạp 1 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4 (ngày 13 không có sự kiện)

cool Lưu ý: 

Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày 
Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau. (Sự kiện không áp dụng C10S13 + 14)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*30 + Bạc*2.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*5.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
4 5000 KNB*5000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*20.000.000
5 10000 KNB*10000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 15 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*30.000.000
6 20000 KNB*12000 + 30 Hồn Tướng Thần Bí + 25 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*40.000.000
7 30000 KNB*15000 + 40 Hồn Tướng Thần Bí + 40 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*50.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*60.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*100.000.000

 

8. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 12/11 đến 23h59 ngày 13/11

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

9. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/11 đến 23h59 ngày 15/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*100 + Bạc*500.000.000 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*150 + Bạc*1.000.000.000 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*200 + Bạc*1.500.000.000 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*300 + Bạc*2.000.000.000 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*500 + Bạc*2.500.000.000 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*600 + Bạc*3.000.000.000 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

10. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 16/11 đến 23h59 ngày 17/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
3 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

CÒN TIẾP

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ