Tải Game

NẠP GỌN - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

12/07/2019

NẠP GỌN - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

 

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/7 đến 23h59 ngày 14/7

cool Lưu ý: 
- Khi Tướng Quân nạp từ 10.000 KNB trở lên được quyền đổi 2 mảnh sách bị động thành 1 mảnh chủ động 

- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn
- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.


 Mốc Nạp 1000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*50
2 NL Thần Khí*1500 + Mảnh Thần Khí*200 + Huyền Thiết*10
3 Mảnh Thần Khí*600 + Huyền Thiết*10
4 Ngọc lv8*1 + Bạc*3.000.000
5 Rương Rượu*50
6 Trận Thạch*2500
7 Tinh Hoa Anh Hồn*1500 + Ngọc Bội*2000
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*10 + Thái Âm Đan*1 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*10

 

Mốc Nạp 2000 KNB 

STT

Gói Quà
1 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
2 NL Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 Mảnh Thần Khí*800 + Huyền Thiết*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
4 Ngọc lv9*1 + Bạc*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
5 Rương Rượu*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
6 Trận Thạch*4000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
7 Tinh Hoa Anh Hồn*2500 + Ngọc Bội*3000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*15 + Thái Âm Đan*2 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1

 

Mốc Nạp 5000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*120 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2 NL Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
3 Mảnh Thần Khí*1200 + Huyền Thiết*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
4 Ngọc lv10*1 + Bạc*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
5 Rương Rượu*120 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
6 Trận Thạch*6000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
7 Tinh Hoa Anh Hồn*4000 + Ngọc Bội*4000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*25 + Thái Âm Đan*3 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

Mốc Nạp 10000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
2 NL Thần Khí*7000 + Mảnh Thần Khí*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
3 Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
4 Ngọc lv11*1 + Bạc*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5 Rương Rượu*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
6 Trận Thạch*10000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
7 Tinh Hoa Anh Hồn*6000 + Ngọc Bội*7000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*40 + Thái Âm Đan*5 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

Mốc Nạp 15000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
2 NL Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*1400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
3 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
4 Ngọc lv11*1 + Bạc*20.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5 Rương Rượu*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
6 Trận Thạch*13000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
7 Tinh Hoa Anh Hồn*8000 + Ngọc Bội*9000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*60 + Thái Âm Đan*6 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

Mốc Nạp 20000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
2 NL Thần Khí*13000 + Mảnh Thần Khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
3 Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
4 Ngọc lv12*1 + Bạc*20.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
5 Rương Rượu*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
6 Trận Thạch*15000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
7 Tinh Hoa Anh Hồn*10000 + Ngọc Bội*11000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*70 + Thái Âm Đan*7 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*70 + Hoa Hồng*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3

Mốc Nạp 25000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
2 NL Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
4 Ngọc lv13*1 + Bạc*30.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
5 Rương Rượu*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
6 Trận Thạch*15000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
7 Tinh Hoa Anh Hồn*12000 + Ngọc Bội*13000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*80 + Thái Âm Đan*8 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*80 + Hoa Hồng*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo


Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ