Tải Game

NẠP GỌN - TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

03/07/2019

NẠP GỌN - TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ TỰ CHỌN

 

1. Nạp Gọn

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 4/7 đến 23h59 ngày 5/7

cool Lưu ý: 
- Khi Tướng Quân nạp từ 10.000 KNB trở lên được quyền đổi 2 mảnh sách bị động thành 1 mảnh chủ động 

- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn
- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.


2. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 4/7 đến 23h59 ngày 5/7

 Phần quà: 

Mốc Nạp Quân Lệnh
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
15000 1500
20000 2000
25000 2500

cool Lưu ý: 
- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo


Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ