Tải Game

ĐUA TOP CÔNG HUÂN VÀ CHUỖI SỰ KIỆN HÀNG THÁNG (THÁNG 7)

30/06/2020

SỰ KIỆN ĐUA TOP CÔNG HUÂN VÀ SỰ KIỆN HÀNG THÁNG - THÁNG 7

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Sự kiện Đua Top Công Huân và Sự kiện hàng tháng - Tháng 7 . Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SỰ KIỆN ĐUA TOP CÔNG HUÂN NGÀY ĐÊM KHÔNG NGHỈ

Như thường lệ, chuỗi sự kiện đua top công huân và sự kiện hàng tháng của tháng 6 đã diễn ra, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile xin được nhắc lại thể lệ như sau

Thời gian: Từ 0h00 ngày 01/07 đến 23h59 ngày 19/07

Nội dung: Trong thời gian nay các tướng quân ở mỗi cụm server sẽ dựa vào tổng điểm tích lũy CÔNG HUÂN trong những ngày này sẽ nhận được những phần thưởng cực giá trị. Phần quà sẽ trao cho TOP 50 tướng quân tích lũy điểm công huân

nhiều nhất trên mỗi cụm server

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

- Không tính công huân nhận từ hồi binh lực bằng lúa

Phần thưởng TOP mỗi Cụm.

TOP Quà
1 Rương Quân Chính*800 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*15 + Bạc*2.500.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*12 + Bạc*2.200.000.000
3 Rương Quân Chính*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Bạc*2.000.000.000
4-10 Rương Quân Chính*350 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*8 + Bạc*1.600.000.000
11-20 Rương Quân Chính*250 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*6 + Bạc*1.3000.000.000
21-30 Rương Quân Chính*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4 + Bạc*1.000.000.000
31-50 Rương Quân Chính*150 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Bạc*800.000.000

2. Sự Kiện Hàng Tháng

2.1 Ký Danh Nhận Quà Theo Tháng và Trâu Vàng Online

Điều Kiện Phần Thưởng
Ký Danh Đủ 31 ngày Sách bị động lv5*1
Online Đủ 120 Tiếng

Lưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Đủ cả 2 điều kiện mới được nhận tính, thiếu 1 sẽ không được quà

2.2 Nạp Nhận Quà theo tháng

Mốc KNB Phần Thưởng
200,000 Rương Quân Chính*8000 + Nhân Sâm*8000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*12 + Bạc*12.000.000.000
150,000 Rương Quân Chính*6000 + Nhân Sâm*6000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 + Bạc*10.000.000.000
120,000 Rương Quân Chính*5000 + Nhân Sâm*5000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8 + Bạc*8.000.000.000
100,000 Rương Quân Chính*4500 + Nhân Sâm*4500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 + Bạc*6,0000.000.000
80,000 Rương Quân Chính*4000 + Nhân Sâm*4000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 + Bạc*5,000.000.000
50,000 Rương Quân Chính*3500 + Nhân Sâm*3500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Bạc*4.000.000.000
40,000 Rương Quân Chính*3000 + Nhân Sâm*3000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Bạc*3.000.000.000
30,000 Rương Quân Chính*2500 + Nhân Sâm*2500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Bạc*2,000.000.000
20,000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*2000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Bạc*1.000.000.000
10,000 Rương Quân Chính*1000 + Nhân Sâm*1000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 đến ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

2.3 Tiêu Nhận Quà theo tháng

Mốc Tiêu KNB Phần Thưởng
1,000,000 Nguyên Liệu Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*120,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10
800,000 Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*9
600,000 Nguyên Liệu Thần Khí*260,000 + Mảnh Thần Khí*80,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8
400,000 Nguyên Liệu Thần Khí*230,000 + Mảnh Thần Khí*70,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 
300,000 Nguyên Liệu Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 
200,000 Nguyên Liệu Thần Khí*180,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 
150,000 Nguyên Liệu Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 
100,000 Nguyên Liệu Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*30,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 
50,000 Nguyên Liệu Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 
20,000 Nguyên Liệu Thần Khí*60,000 + Mảnh Thần Khí*8,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 

Lưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

2.4. Chơi game liên tiếp

Điều kiện Phần thưởng Mốc
Đạt 3 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*10 + Rương quân chính*400 3
Đạt 3 lần mốc 5/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*8 + Rương quân chinh*250 2
Đạt 3 lần mốc 4/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*5 + Rương quân chính*200 1

Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ nhận được 1 mốc cao nhất:

VD:

- Người chơi hoàn thành 2 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng và 1 lần mốc 5/6 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng sẽ nhận quà mốc 2

- Người chơi hoàn thành 1 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng, 1 lần mốc 5/5 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng, 1 lần mốc 4/6 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng sẽ nhận quà mốc 1

- Thống kê dựa trên số chuỗi sự kiện kết thúc trong tháng.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ