Tải Game

ĐOẠT SOÁI MÙA 29 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

30/06/2020

ĐOẠT SOÁI MÙA 29 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

Giải đấu Đoạt Soái Mùa 29 (Liên Server) sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 01/07/2020
Thời gian diễn ra giải đấu: Từ 01/07 đến 15/07 sẽ là thời gian đấu Liên Server , từ ngày 15/07 đến cuối tháng là thời gian nghỉ
- Từ 5:00 ngày 01/07 đến 5:00 ngày 03/07 sẽ là thời gian đăng ký, vượt quá 5:00 ngày 03/07 sẽ không thể đăng ký nữa.
- Từ ngày 03/07 đến ngày 09/07, từ 22:00 đến 22:40 sẽ là thời gian đấu sơ tuyển.
- Từ ngày 10/07 đến ngày 15/07, từ 22:00 đến 22:30 sẽ là thời gian đấu loại.

 Phần quà đặc biệt mùa mới: 

Top Phần Thưởng
Rương Quân Chính Thiên Linh Đan Công Thiên Linh Thủ Kỹ Thiên Linh Thủ Vật Thiên Linh Thủ Phép Ngọc Lv16
1 2000 15 15 15 15 7
2 1800 12 12 12 12 6
3 - 4 1500 10 10 10 10 5
5-8 1200 8 8 8 8 4
9-16 900 6 6 6 6 3
17-32 700 4 4 4 4 2
33 - 64 400 2 2 2 2 1

Lưu ý: Sự kiện giải đấu liên Server này được chia làm 5 Khu

Tên Khu Vực Cụm Tên Cụm
Chu Tước Cụm 1 Kiến Nghiệp
Cụm 2 Xích Bích
Cụm 5 Trường Bản
Bạch Hổ Cụm 3 Quan Độ
Cụm 6 Ngọa Long
Cụm 4 Hổ Lao Quan
Thanh Long Cụm 8 Lạc Dương
Cụm 9 Thường Sơn
Huyền Vũ Cụm 10 Nguyễn Trượng Nguyên
Thần Khí Cụm 11 Thần Khí
Tuyệt Kỹ Cụm 12 Tuyệt Kỹ

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 
Kính báo !!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ