Tải Game

ĐOẠT SOÁI MÙA 28 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

08/06/2020

ĐOẠT SOÁI MÙA 28 - ĐẾ VƯƠNG THỐNG NHẤT

Giải đấu Đoạt Soái Mùa 28 (Liên Server) sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 01/06/2020
Thời gian diễn ra giải đấu: Từ 01/06 đến 15/06 sẽ là thời gian đấu Liên Server , từ ngày 15/06 đến cuối tháng là thời gian nghỉ
- Từ 5:00 ngày 01/06 đến 5:00 ngày 03/06 sẽ là thời gian đăng ký, vượt quá 5:00 ngày 03/06 sẽ không thể đăng ký nữa.
- Từ ngày 03/06 đến ngày 09/06, từ 22:00 đến 22:40 sẽ là thời gian đấu sơ tuyển.
- Từ ngày 10/06 đến ngày 15/06, từ 22:00 đến 22:30 sẽ là thời gian đấu loại.

 Phần quà đặc biệt mùa mới: 

Top Phần Thưởng
Rương Quân Chính Thiên Linh Đan Công Thiên Linh Thủ Kỹ Thiên Linh Thủ Vật Thiên Linh Thủ Phép Ngọc Lv16
1 2000 15 15 15 15 7
2 1800 12 12 12 12 6
3 - 4 1500 10 10 10 10 5
5-8 1200 8 8 8 8 4
9-16 900 6 6 6 6 3
17-32 700 4 4 4 4 2
33 - 64 400 2 2 2 2 1

Lưu ý: Sự kiện giải đấu liên Server này được chia làm 5 Khu

Tên Khu Vực Cụm Tên Cụm
Chu Tước Cụm 1 Kiến Nghiệp
Cụm 2 Xích Bích
Cụm 4 Trường Bản
Bạch Hổ Cụm 3 Quan Độ
Cụm 6 Ngọa Long
Cụm 5 Hổ Lao Quan
Thanh Long Cụm 8 Lạc Dương
Cụm 9 Thường Sơn
Huyền Vũ Cụm 10 Nguyễn Trượng Nguyên
Thần Khí Cụm 11 Thần Khí

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 
Kính báo !
!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ