Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN VUI TRUNG THU CÙNG TQTK MOBILE

12/09/2019

CHUỖI SỰ KIỆN VUI TRUNG THU CÙNG TQTK MOBILE

1. TOP Nạp ALL Server 

 Nội dung: Nạp KNB nằm trong TOP Nạp ALL Sever sẽ nhận được phần quà

 Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/9 - 4h00 ngày 19/9

 Phần quà: 

TOP KNB giới hạn Top Nạp
1 100000 Rương Quân Chính*2500 + Danh Vọng*10.000.000 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc lv16*12
2 100000 Rương Quân Chính*2200 + Danh Vọng*9.000.000 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc*16*10
3 80000 Rương Quân Chính*2000 + Danh Vọng*8.000.000 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Bạc*2.000.000.000 + Ngọc lv16*8
4-6 70000 Rương Quân Chính*1800 + Danh Vọng*7.000.000 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Bạc*1.800.000.000 + Ngọc lv16*5
7-10 60000 Rương Quân Chính*1600 + Danh Vọng*6.000.000 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Bạc*1.500.000.000 + Ngọc lv16*4
11-20 50000 Rương Quân Chính*1200 + Danh Vọng*5.000.000 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Bạc*1.200.000.000 + Ngọc lv16*3
21-50 40000 Rương Quân Chính*1000 + Danh Vọng*4.000.000 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Bạc*1.000.000.000 + Ngọc lv16*2
50-100 30000 Rương Quân Chính*800 + Danh Vọng*3.000.000 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*800.000.000 + Ngọc lv15*2
101-200 10000 Rương Quân Chính*600 + Danh Vọng*2.000.000 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Bạc*600.000.000 + Ngọc lv15*1

 

 

2. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: 5h05 ngày 15/09 -> 4h00 ngày 19/09

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*8000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*1200 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*80 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*100 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

cool Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc event

- Sự kiện không tính cho sever mới C10S5

 

3. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 15/09 -> 4h00 ngày 19/09

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.
  • Sự kiện không tính cho sever mới C10S5

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*40 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 + Bạc*15.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*3 + Bạc*20.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*30.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*40.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*80.000.000
9 50000

KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*100.000.000

 

4. Binh Bộ - Quân Hàm

 Nội dung: Nạp đủ mốc trong ngày 18/09  để nhận phần quà hấp dẫn

 Phần quà:

STT NẠP Phần thưởng
1 5000 Danh Vọng*3.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Danh Vọng*5.000.000 + Cống Hiến*2.500.000 + Bạc*1.000.000.000

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/09 đến 23h59 ngày 15/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

6. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/09 đến 23h59 ngày 15/09

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh

 

1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
20000 2000
25000 2500

 

cool​ Lưu ý: - Quà ngày nào tính riêng ngày đó

 

7. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/09 -> 23h59 ngày 19/09
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Bạc*10.000.000

 

8. Trâu Vàng Online

 Điều kiện: Online 5h00 ngày 14/9 - 4h00 ngày 19/9 Đạt 40 tiếng.

 Phần Quà: Rương Thần Tài*5 + Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

 

9. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu:

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
16/9 Tẩy Luyện -50%
14/9 - 15/9 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

 

10. Đoạt Bảo

 Nội dung: Tham gia đoạt bảo đạt đủ điểm để nhận quà

 Thời gian: Từ 0h ngày 14/09 - 23h59 ngày 18/09

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 15000 Bạc*1.000.000 + Lúa*3.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2500 + Mảnh Thần Khí*500
2 20000 Bạc*3.000.000 + Lúa*5.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*700
3 25000 Bạc*5.000.000 + Lúa*10.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3500 + Mảnh Thần Khí*1000
4 30000 Bạc*10.000.000 + Lúa*15.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1200

11. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 1 ngày từ 0h00 ngày 16/09 đến 23h59 ngày 16/09

 Nội dung:

Ngày

Tướng
16/09 Trương Xuân Hoa

Lưu ý: - Sự kiện không áp dụng C10s5

12. Thám Hiểm Cổ Mộ, Tầm Bảo Đặc Biệt

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h00 ngày 14/09 - 4h ngày 19/09

 Thời gian Tầm Bảo: Từ 5h00 ngày 4/09 - 4h ngày 09/09

Lưu ý: Sự kiện không áp dụng C10S5

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ