Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUYỆT ĐỈNH BẢO SÂM (PHẦN 1)

06/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TUYỆT ĐỈNH BẢO SÂM (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Đặc Tuyệt Đỉnh Bảo Sâm !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI NẠP NGÀY

- Thời gian:

+ Từ 5h00 ngày 07/04 đến 4h00 ngày 08/04

+ Từ 5h00 ngày 09/04 đến 4h00 ngày 10/04

+ Từ 5h00 ngày 12/03 đến 4h00 ngày 13/03

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C16S4 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc Bội*30000 + Ngọc lv20*1

- Lưu ý: Không áp dụng C17S2, ngày 07/04 không áp dung C17S1

2. TOP TIÊU KNB NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 07/04 đến 4h00 13/04.

- Lưu ý: 

+ Chỉ Tính KNB Nạp.

+ Không tính mua lì xì

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 100000 Rương Quân Chính*13000 + Ngọc lv18*16 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
2 80000 Rương Quân Chính*11000 + Ngọc lv18*14 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
3 60000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv18*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
4 - 6 50000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv18*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
7 - 10 40000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv18*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
11 - 20 30000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv18*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
21 - 50 20000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv18*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*40,000
51 - 100 15000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*30,000
101 - 150 10000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv18*1 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000

3. TOP TIÊU KNB KHÓA ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 07/04 đến 4h00 13/04.

- Lưu ý: 

+ Chỉ Tính KNB Khóa.

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv17*16 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
2 450000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + Nhân Sâm*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
3 400000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*85,000
4 - 6 350000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*75,000
7 - 10 300000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*65,000
11 - 20 250000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*55,000
21 - 50 200000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*45,000
51 - 100 150000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*35,000
101 - 150 100000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*1200 + Rương gỗ sắt*1200 + Nhân Sâm*1200 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*25,000
151 - 200 80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*15,000
201 - 250 60000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv14*2 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*700 + Nhân Sâm*700 + NL Thần Khí*70,000 + Mảnh Thần Khí*10,000

4. TOP NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 07/04 đến 4h00 ngày 13/04.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp KNB Nạp đạt mốc sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 50000 Rương Quân Chính*15000 + Ngọc lv19*10 + Huyền thiết*7000 + Rương gỗ sắt*7000 + Nhân Sâm*7000 + NL Thần Khí*700,000 + Mảnh Thần Khí*250,000
2 40000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv19*8 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
3 35000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv19*7 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*180,000
4 - 6 30000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv19*6 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + Nhân Sâm*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
7 - 10 25000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv19*5 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
11 - 20 20000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv19*4 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
21 -  50 15000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv19*3 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
51 - 100 10000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv19*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*60,000

5. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 07/04 đến 4h00 ngày 13/04

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

6. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 07/04 đến 4h00 ngày 13/04

- Lưu ý: không áp dụng C17S1, C17S2

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Quân công*1.000.000
120000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Quân công*2.000.000
150000 Rương Quân Chính*550 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Ngọc May Mắn*7 + Công quân*2.500.000
180000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + Ngọc lv16*2  + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*750 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + ngọc lv16*3 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*850 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + Ngọc lv16*4 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*1000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*9 + ngọc lv16*5 + Quân công*20.000.000

7. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 07/04 đến 4h00 ngày 13/04

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
07/04 T4 Nạp 5000 KNB Tính riêng ngày T4

08/04

T5 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

09/04

T6 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
10/04 T7 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
11/04 CN Tiêu Ít Nhất 20000 KNB Khóa Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
12/04 T2 Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*300 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*600 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Rương Quân Chính*800 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50
Áp dụng dịch vụ hỗ trợ mở Rương Quân Chính và Rương Gỗ Sắt

Lưu ý: 

- Dịch vụ hỗ trợ mở Rương Quân Chính và Rương Gỗ Sắt: Các Tướng Quân sẽ phải đăng ký theo link sau khi kết thúc sự kiện. ( Sau khi kết thúc sự kiện sẽ có bài tổng kết những Tướng Quân đạt mốc để check chéo )

- Thời gian kết thúc đăng ký sau 2 ngày bài đăng tổng kết được đăng lên Group.

- Sau khi kết thúc đăng ký 2, BQT sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ các trường hợp yêu cầu mở Rương hộ trong 3 -> 4 ngày làm việc.

8. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 07/04 đến 04h00 ngày 10/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C17S1,C17S2

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 10/04 đến 04h00 ngày 13/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C17S1,C17S2

9. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 07/04 - 4h00 13/04 (không áp dụng C17S1,C17S2)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Quân công*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ