Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: TUẦN LỄ VÀNG

01/08/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: TUẦN LỄ VÀNG

 

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: Từ Ngày 5h05 02/08 -> 4h00 06/08

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Ngọc May Mắn*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*1500 + Phù Luyện Binh*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*50 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)


 Thời Gian: Từ ngày 5h05 03/08 - 4h00 ngày 06/08

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày 
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

3. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 04/08 đến 23h59 ngày 05/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp Kim Nguyên Bảo vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

 

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

4.Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 04/08 đến 23h59 ngày 05/08

 Phần quà: 

Mốc Nạp

Quân lệnh
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
15000 1500
20000 2000
25000 2500
 

 

5. Sự Kiện: Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam (5h 03/08 - 4h 05/08)

  Thời gian: Từ 5h ngày 03/08 - 4h ngày 05/08
 Nội dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
  Phần thưởng: 

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

 

6. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 02/08 đến 23h59 ngày 05/08
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*5.000.000

7. Thần Tướng Giờ Vàng

Thời gian: Diễn ra trong 2 ngày từ 0h00 ngày 04/8 đến 23h59 ngày 05/8

Nội dung:

Tướng Thời gian
Mã Tắc 04/08
Trương TInh Thái 05/08

8. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
03/8 Online + Sách EXP 80%
04/8 Online + Sách EXP 80%
05/8 TẨY LUYỆN -50%

 

9. Sự Kiện: Đoạt Bảo


Thời gian: Từ 0h ngày 02/08 - 23h59 ngày 05/08
Nội dung: Đoạt Bảo Đủ Điểm Trong 4 Ngày Sẽ Nhận Quà
Phần thưởng:

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 7000 Bạc*1.000.000 + Lúa*3.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*1000 + Mảnh Thần Khí*200
2 10000 Bạc*3.000.000 + Lúa*5.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*1500 + Mảnh Thần Khí*350
3 15000 Bạc*5.000.000 + Lúa*10.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2000 + Mảnh Thần Khí*450
4 20000 Bạc*10.000.000 + Lúa*15.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*600

 

10. Sự Kiện: Độ Sôi Nổi 

 Thời gian: Từ 0h ngày 02/08 - 23h59 ngày 05/08
 Nội dung: Trong thời gian diễn sự kiện chư vị tướng quân đạt đủ độ sôi nổi theo quy định sẽ nhận quà
 Phần quà: 

Điểm Sôi Nổi Quà Tặng
710 Lúa*5.000.000 + Bạc*10.000.000 + Ngọc lv7*1 + Huyền Thiết*10 + Rương Thần Tài*3
680 Lúa*2.500.000 + Bạc*5.000.000 + Ngọc lv6*1 + Huyền Thiết*5 + Rương Thần Tài*1

 

11. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ và Tầm Bảo Bí Cảnh Đặc Biệt

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h ngày 2/8 - 4h ngày 6/8

 Tầm Bảo Đặc Biệt: Từ 5h ngày 2/8 - 4h ngày 6/8

Phần quà:

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ