Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI (PHẦN 1)

01/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI (PHẦN 1)

 

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Tiễn Táo Về Trời. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI ĐẦU THÁNG

- Thời gian: Từ 5h00 02/02 đến 4h00 03/02

- Nội dung: Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C13S12 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

- Lưu ý: Các server C13S13 nếu có những người chơi nạp đủ mốc 5000 KNB sẽ nhận quà qua thư.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500

10000

Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*4000 + Ngọc lv20*1

2. SIÊU ƯU ĐÃI

- Thời gian: Từ 5h00 02/02 đến 4h00 08/02

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*6000 + Huyền Thiết*5000

3. TOP NẠP ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 02/02 đến 4h00 ngày 08/02

TOP KNB GIỚI HẠN PHẦN THƯỞNG
1 50000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv18*14 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
2 45000 Rương Quân Chính*11000 + Ngọc lv18*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
3 40000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv18*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*75,000
4-6 35000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv18*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*65,000
7-10 30000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv18*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*55,000
11-20 20000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv18*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*45,000
21-50 15000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*35,000

51-100

10000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*800 + Rương gỗ sắt*800 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*30,000

*Lưu ý : Trường hợp số KNB khi kết thúc bằng nhau, BQT sẽ tính người đạt mốc sớm hơn trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được TOP cao hơn.

4. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 02/02 đến 4h00 ngày 08/02

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*5 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

5. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 02/02 đến 4h00 ngày 08/02

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
02/02 T3 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T2
03/02 T4 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
04/02 T5 Rung Cây Đạt 100 lần và Đạp Trứng Đạt 30 lần Tính riêng ngày T5
05/02 T6 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
06/02 T7 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
07/02 CN Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*7 + Rương Quân Chính*150 + Huyền Thiết*50
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*200 + Huyền Thiết*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*300 + Huyền Thiết*200
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*500 + Huyền Thiết*300

Lưu ý:  Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

6. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 02/02 đến 04h00 ngày 05/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý:  Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 05/02 đến 4h00 ngày 08/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý:  Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ