Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: TẾT NGUYÊN TIÊU

18/02/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: TẾT NGUYÊN TIÊU


 Lưu ý: Chuỗi sự kiện nạp sẽ không áp dụng với Server mới chưa đủ 7 ngày, chư vị Tướng Quân lưu ý khi tham gia sự kiện

1. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)

♦ Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
♦ Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4
 Thời Gian: 5h05 ngày 20/02 đến 4h00 ngày 23/02
cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày Tết Nguyên Tiêu
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.​
STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB 500 KNB
2 1000 KNB 1000 KNB
3 2000 KNB 2000 KNB
4 5000 KNB 5000 KNB
5 10000 KNB 10000 KNB + 15 Hồn Tướng Thần Bí
6 20000 KNB 12000 KNB + 20 Hồn Tướng Thần Bí
7 30000 KNB 15000 KNB + 25 Hồn Tướng Thần Bí
8 40000 KNB 17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5
9 50000 KNB

20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10

2. Sự kiện: Đua TOP Nạp - Rinh Trang Bị Mới ( Ingame )

Thời Gian: 5h05 ngày 20/2 đến 4h00 ngày 25/2
Phần Thưởng:
- Nạp đủ mốc 5000 sẽ nhận được: Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

TOP KNB giới hạn Quà TOP Nạp
1 25000 Binh Thiên Sách Lược*1 + Định Khí Phiến*1 + Ngọc lv13*1
2 25000   Binh Thiên Sách Lược*1 + Ngọc lv13*1
3 20000  Binh Thiên Sách Lược*1 + Ngọc lv12*1
4-6 20000 Định Khí Phiến*1 + Ngọc lv11*1
7-10 15000 Định Khí Phiến*1 + Ngọc lv10*1

3. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

Thời Gian: 5h05 ngày 20/2 đến 4h00 ngày 24/2
Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng .
Phần quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 20/2 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000
Ngày 21/2 5000 Mảnh Thần Khí*600
Ngày 22/2 5000 Rương Quân Chính*40
Ngày 23/2 5000 Ngọc lv10*1

Phần quà nạp liên tiếp:
 

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000
2 Mảnh Thần Khí*800
3 Bá Vương Phù*1
4 Binh Thư Sách Lược*1

 

4. Sự kiện: Ngọc ơi! Mình Đi Đâu Thế !


Thời gian: Từ 0h00 ngày 19/2 đến 23h59 ngày 20/02.

Nội dung: Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi các Tướng quân tích nạp ngày đạt mốc sẽ nhận gói quà Ngọc Khảm
 ❗️  Lưu ý: Sự kiện resest theo ngày, không tích nạp 2 ngày dồn.

BAO GỒM:
 

Tích nạp ngày Đạt

Quà nhận
25000 KNB

Ngọc lv12*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4

10000 KNB

Ngọc lv11*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2


5000 KNB

Ngọc lv10*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1


2000 KNB

Ngọc lv9*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1

5. Sự Kiện: Tiêu Điểm Viễn Chinh - Nhận Ngay Quà Hot !

Thời Gian: Từ 00h00 này 20/2 đến 23h59 22/2
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng điểm Viễn Chinh các mốc dưới đây sẽ nhận được phần quà tương ứng.
Phần Quà:

Điểm Viễn Chinh Quà
70000 Bạc*5.000.000 + Rương Rượu May Mắn*8 + Rương Thần Khí*8 + Rương May Mắn*8 + Rương Thần Tài*5
50000 Bạc*3.000.000 + Rương Rượu May Mắn*6 + Rương Thần Khí*6 + Rương May Mắn*6 + Rương Thần Tài*3
30000 Bạc*2.000.000 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Rương May Mắn*4 + Rương Thần Tài*2
15000 Bạc*1.000.000 + Rương Rượu May Mắn*2 + Rương Thần Khí*2 + Rương May Mắn*2 + Rương Thần Tài*1

6. Sự Kiện: Tiêu Điểm Bái Kiến - Nhận Ng Quà Hot !

Thời Gian: Từ 00h00 này 22/2 đến 23h59 24/2
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Sử dụng tích lũy đủ điểm Bái Kiến theo các mốc dưới đây sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Phần Quà:
 

 Điểm Bái Kiến  Quà
8000 Bạc*4.000.000 + Rương Gỗ Sắt*30 + Tẩy Tủy Thần Đan*15 
6000 Bạc*3.000.000 + Rương Gỗ Sắt*20 + Tẩy Tủy Thần Đan*10
4000 Bạc*2.000.000 + Rương Gỗ Sắt*15 + Tẩy Tủy Thần Đan*5
2000 Bạc*2.000.000 + Rương Gỗ Sắt*10

7. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng Trương Xuân Hoa

Thời Gian: Diễn ra 1 ngày duy nhất 20/2.

8. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện 50%

Thời gian: Diễn ra 1 ngày duy nhất 23/2.

9. Sự Kiện: Ký Danh Mỗi Ngày - Nhận Quà Liên Tiếp
Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/2 đến 23h59 ngày 24/2
Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
Phần quà: Rương May Mắn*3 + Rương Rượu May Mắn*3 + Rương Thần Khí*3 + Rương Thần Tài*2

10. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí và Sự kiện Thất Tịch - Farm Vật Phẩm
Thời gian: 5h05 ngày 20/2 đến 4h00 ngày 25/2
Combo Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí và Sự kiện Thất Tịch diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chỉ cần nạp là nhận thêm ngàn ưu đãi! Chi tiết tham khảo trong Game, nút Sự Kiện Đảo Cổ

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ