Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 2)

10/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

9. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 12/02 và 13/02

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*2 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*4 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*8 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*12 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*15 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*20 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*35 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*45 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

10. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 14/02 và 15/02

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*200 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100

2 1000

Rương quân chính*350 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200

3 2000

Rương quân chính*500 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400

4 3000

Rương quân chính*650 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500

5 5000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600

6 10000

Rương quân chính*1500 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700

7 20000

Rương quân chính*2000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850

8 25000

Rương quân chính*2500 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

11. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 16/02 và 17/02

Chú ý: 

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1000 + Huyền Thiết*100 + Quân Lệnh*100 + Lệnh Quét*100
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*7500 + Mảnh Thần Khí*1500 + Huyền Thiết*150 + Quân Lệnh*300 + Lệnh Quét*300
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*500 + Lệnh Quét*500
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*500 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*4000 + Huyền Thiết*1500 + Quân Lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*40000 + Mảnh Thần Khí*8000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*65000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*80000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000

12. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 12/02 - 23h59 17/02

VIP 0 -> VIP 10: Đạt mốc 60,000 Điểm Công Huân
VIP 11 -> VIP 12: Đạt mốc 75,000 Điểm Công Huân
VIP 13 -> VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*500

Nếu anh em VIP 0 -> VIP 12 đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân sẽ nhận thêm: Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3,000,000

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.

- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

13. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 12/02 đến 23h59 ngày 17/02

Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200 + Rương thần tài*5

14. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 ngày 12/02 đến 23h59 ngày 17/02 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200

15. CHIẾT KHẤU

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
12/02 + 18/02 Tẩy Luyện -50%
13/02 - 17/02 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

16. SHOP NGÀY TẾT

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/02 đến 23h59 ngày 12/02

- Lưu ý: Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 25000 ( KNB Tặng ) 50000 5 1
Rương Rượu*500 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*1 10000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Kỹ Năng Chủ Động lv4*1 10000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Sách Kỹ Năng Chủ Động lv3*1 5000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Rương Quân Chính*500 10000 ( KNB Tặng ) 10000 5 2
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 50 (KNB Tặng) 100 5 200
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 10000 (KNB Tặng) 20000 5 1

17. SHOP ĐẶC BIỆT 

- Thời gian: Từ 5h05 13/02 đến 4h00 15/02

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương gỗ sắt*500 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Lúa*2.000.000 50 (KNB Tặng) 100 5 200
Quân lệnh*2000 5000 (KNB tặng) 8000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*15 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

Lưu ý: Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

18. SHOP SIÊU ƯU ĐÃI

Thời gian: Từ 5h05 ngày 16/01 đến 23h59 ngày 16/01

Lưu ý: Không áp dụng C13S14 + C14S1

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giới hạn mua
Lúa*200.000.000 5000 ( KNB Tặng ) 10
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180 5000 ( KNB Nạp ) 1
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tăng ) 1
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn tướng thần bí*10 700 (KNB Nạp) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 35
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn Tả Từ*10 50 ( KNB Tặng ) 1
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180 10000 ( KNB tặng ) 1
Phù Luyện Binh 5000 (KNB Tặng) 1
Hồn Tả Tử*10 50 (KNB Tặng) 30
Mảnh Đá Nữ Oa Thạch*1 50 (KNB Tặng) 30
Mảnh Trạm Lô Kiếm*1 50 (KNB Tặng) 30

19. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng c13s14 + c14s1 + c14s2) (05h00 12/02 - 04h00 18/02)
ĐẢO CỔ (không áp dụng c13s14 + c14s1 + c14s2)
Thất Tịch (không áp dụng c13s14 + c14s1 + c14s2)


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ