Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 1)

10/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Tân Sửu Đại Cát - Mừng năm mới Tân Sửu An Khanh Thịnh Vượng !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI ĐẦU THÁNG

- Thời gian: Từ 5h00 12/02 đến 4h00 18/02

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C13S13 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

- Lưu ý:

+ Các server C13S14, C14S1 + C14S2 nếu có những người chơi nạp đủ mốc 5,000 hoặc 10,000 KNB sẽ nhận quà qua thư.

+ Tổng sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày, mỗi ngày reset 1 lần

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*4000 + Ngọc lv20*1

2. SIÊU ƯU ĐÃI 

- Thời gian: Từ 5h00 12/02 đến 4h00 18/02

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*6000 + Huyền Thiết*5000

3. TOP NẠP ALL SERVER ( ĐẶC BIỆT )

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 12/02 đến 4h00 ngày 18/02

TOP KNB giới hạn Phần Thưởng
1 50000 Rương Quân Chính*15000 + Ngọc lv18*16 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*150,000
2 45000 Rương Quân Chính*13500 + Ngọc lv18*14 + Huyền thiết*5500 + Rương gỗ sắt*5500 + NL Thần Khí*550,000 + Mảnh Thần Khí*130,000
3 40000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv18*12 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*110,000
4 - 6 35000 Rương Quân Chính*10500 + Ngọc lv18*10 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*90,000
7-10 30000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv18*8 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*70,000
11 - 20 20000 Rương Quân Chính*7500 + Ngọc lv18*6 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
21 - 50 15000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv18*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*50,000
51 - 100 10000 Rương Quân Chính*4500 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*40,000

4. TOP TIÊU ALL SERVER ( ĐẶC BIỆT )

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 12/02 đến 4h00 ngày 18/02

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
2 400000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
3 450000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*85,000
4 - 6 400000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*2600 + Rương gỗ sắt*2600 + Nhân Sâm*2600 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*75,000
7 - 10 350000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*2200 + Rương gỗ sắt*2200 + Nhân Sâm*2200 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*65,000
11 - 20 300000 Rương Quân Chính*4500 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*1800 + Rương gỗ sắt*1800 + Nhân Sâm*1800 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*55,000
21 - 50 260000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*45,000
51 - 100 220000 Rương Quân Chính*2500 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*35,000
101 - 150 180000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*700 + Nhân Sâm*700 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*25,000
151 - 200 120000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv15*1 + Huyền thiết*500 + Rương gỗ sắt*500 + Nhân Sâm*500 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*15,000
201 - 250 80000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv14*1 + Huyền thiết*300 + Rương gỗ sắt*300 + Nhân Sâm*300 + NL Thần Khí*70,000 + Mảnh Thần Khí*10,000

5. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 12/02 đến 4h00 ngày 18/02

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

6. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/02 đến 4h00 ngày 18/02

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
12/02 T6 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T6
13/02 T7 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
14/02 CN Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
15/02 T2 Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
16/02 T3 Rung Cây Đạt 100 lần và Đạp Trứng Đạt 30 lần Tính riêng ngày T3
17/02 T4 Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*200 + Huyền Thiết*100
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*300 + Huyền Thiết*200
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*500 + Huyền Thiết*300
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*400

Lưu ý:  Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

7. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 12/02 đến 04h00 ngày 15/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý:  Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 15/02 đến 04h00 ngày 18/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý:  Không áp dụng C13S14 + C14S1 + C14S2

8. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 12/02 - 4h00 18/02 (không áp dụng C13S14 - C14S1 + C14S2)  

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Quân công*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ