Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 (PHẦN 2)

18/10/2021

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

10. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 19/10 và 20/10

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

- Ưu đãi 20/10 : Tăng 100% Quân Lệnh + Lệnh Quét ở tất cả các mốc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*3 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*10 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*14 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*18 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*22 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*40 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*50 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*7500

11. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 21/10 và 22/10

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

- Ưu đãi 20/10 : Tăng 100% Quân Lệnh + Lệnh Quét ở tất cả các mốc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*250 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200

2 1000

Rương quân chính*400 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400

3 2000

Rương quân chính*600 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800

4 3000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000

5 5000

Rương quân chính*1000 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000

6 10000

Rương quân chính*1800 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000

7 20000

Rương quân chính*2400 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000

8 25000

Rương quân chính*3000 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*6000

12. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ
Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn
Thời gian: Ngày 23/10 và 24/10
Chú ý: 
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

- Ưu đãi 20/10 : Tăng 100% Quân Lệnh + Lệnh Quét ở tất cả các mốc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*200 + Lệnh Quét*200
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*8500 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*400 + Quân Lệnh*400 + Lệnh Quét*400
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*13000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*600 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*16000 + Mảnh Thần Khí*3500 + Huyền Thiết*800 + Quân Lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*25000 + Mảnh Thần Khí*5000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*45000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*70000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*16000 + Huyền Thiết*4500 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500

13. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 19/10 - 23h59 24/10

VIP 0 đến VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1200 + Huyền Thiết*600 + Quân Công*10,000,000 + Cống Hiến*2,000,000 + Danh Vọng*4,000,000

Phần thưởng riêng :

TOP 1 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*20000

TOP 2 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*10000

TOP 3 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*5000
Chú ý:
- Bảng xếp hạng tính theo allserver.
- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.
- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)
- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

14. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP
Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 19/10 đến 23h59 ngày 24/10
Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*500 + Rương thần tài*10

- Ưu đãi 20/10 : Tăng gấp đôi Rương Quân Chính 500 -> 1000.

15. TRÂU VÀNG ONLINE
Nội dung: Online từ 0h00 19/10 - 23h59 24/10 đạt 40 Tiếng
Quà: Rương thần tài*10 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*500

- Ưu đãi 20/10 : Tăng gấp đôi Rương Quân Chính 500 -> 1000.

16. CHIẾT KHẤU
- Thời gian: từ 5h00 ngày 0h00 11/10 - 23h59 16/10

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
11/10 + 16/10 Tẩy Luyện -50%
12/10 - 15/10 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

17. SHOP KNB NẠP
Thời gian: Từ 5h05 ngày 13/10 đến 4h00 ngày 16/10

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Quân Lệnh*1000 1500 ( KNB Nạp ) 3000 5 1
Rương Rượu*100 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5
Bạc*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Rương Gỗ Sắt*500 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 2
Cống Hiến*500,000 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Huyền Thiết*500 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Ngọc Bội*10,000 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Ngọc Lv.20*1 20000 ( KNB Nạp ) 40000 5 1
Quân Công*1.500.000 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5

18. SHOP KNB KHOÁ
Thời gian: Từ 5h05 ngày 11/10 đến 4h00 ngày 12/10

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15 15000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Lúa*200.000.000 200 (KNB Tặng) 100 5 10
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Rương Gỗ Sắt*500 10000 ( KNB Tặng ) 2000 5 5
Ngọc Bội*10,000 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Bạc*500.000.000 2000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

19. SHOP TƯỚNG
Thời gian: Từ 5h05 ngày 16/10 đến 4h00 ngày 17/10

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Hồn Tướng Thần Bí*10 700 ( KNB Nạp ) 1400 5 45
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 8000 5 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 200 5 30
Hồn Tả Tử*10 50 ( KNB Tặng ) 100 5 30
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 1000 5 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 2000 5 35
Hồn Hoàng Thừa Ngạn*30 300 ( KNB Tặng ) 600 5 10
Hồn Hạ Hầu Bá*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Mảnh Trạm Lô Kiếm*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1
Mảnh Đá Nữ Oa*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1

20. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (05h00 19/10 - 04h00 24/10)
ĐẢO CỔ
Thất Tịch

21. VẠN BẢO QUY TÀNG

Thời gian: Từ 5h05 ngày 11/10 đến 4h00 ngày 12/10 nạp mốc 10.000 KNB nhận ngay Tụ Bảo Bồn x2 KNB NẠP

22. MỞ BÁN GÓI FUNSTORE 20/10 - 25/10 ( Mỗi gói mua tối đa 1 lần )

Gói Quà trong gói
Gói Phụ Nữ Việt Nam - KNB KNB Khóa*18888 + KNB Nạp*18888
Gói Phụ Nữ Việt Nam - Thần Khí Nguyên Liệu Thần Khí*201000 + Mảnh Thần Khí*52010 + Huyền Thiết*2010 + Sách Rèn Thần Khí Tự Chọn*2
Gói Phụ Nữ Việt Nam - Quân Chính Rương Quân Chính*6000
Gói Phụ Nữ Việt Nam - Nguyên Liệu Rương Gỗ Sắt*2010 + Rương Rượu*2010 + Nhân Sâm*2010 + Ngọc 20*2

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ