Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 (PHẦN 1)

18/10/2021

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile !

1. SIÊU ƯU ĐÃI NẠP NGÀY

- Thời gian:

+ Từ 5h00 ngày 19/10 đến 4h00 20/10

+ Từ 5h00 ngày 21/10 đến 4h00 22/10

+ Từ 5h00 ngày 23/10 đến 4h00 24/10

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C20S3( Riêng server C20S4 sẽ bắt đầu tham gia vào ngày 21) sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*20000 + Nguyên Liệu Thần Khí*25,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*1500 + Mảnh Thần Khí*10,000 + Ngọc Lv20*1
10000 Rương Quân Chính*4000 + Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh thần Khí*20000 + Ngọc lv20*1

 

- Ưu đãi 20-10 : Tăng lượng lớn Rương Quân Chính ở tất cả các Mốc.

 

2. TOP TIÊU KNB KHOÁ ALL SERVER

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 19/10 đến 4h00 ngày 25/10

- Lưu ý: Nếu số KNB Tiêu ngang nhau, tướng quân nào nạp trước sẽ tính ở mốc cao hơn.

- Chỉ tính riêng KNB Khóa. 

- Ưu đãi 20-10 : Tăng lượng lớn Rương Quân Chính + Ngọc từ TOP 1 -> 10 ( Chỉ duy nhất ở sự kiện lần này )

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*20000 + Ngọc lv20*10 + Huyền thiết*7000 + Rương gỗ sắt*7000 + Nhân Sâm*7000 + NL Thần Khí*700,000 + Mảnh Thần Khí*250,000
2 450000 Rương Quân Chính*16000 + Ngọc lv20*8 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
3 400000 Rương Quân Chính*14000 + Ngọc lv20*7 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
4 - 6 350000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv20*6 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
7 - 10 300000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv20*5 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
11 - 20 250000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv20*3 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
21 - 50 200000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv20*2 + Huyền thiết*2600 + Rương gỗ sắt*2600 + Nhân Sâm*2600 + NL Thần Khí*260,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
51 - 100 150000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv19*2 + Huyền thiết*2200 + Rương gỗ sắt*2200 + Nhân Sâm*2200 + NL Thần Khí*220,000 + Mảnh Thần Khí*50,000
101 - 150 100000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*1800 + Rương gỗ sắt*1800 + Nhân Sâm*1800 + NL Thần Khí*180,000 + Mảnh Thần Khí*40,000
Đạt Mốc 50000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000

3. TOP TIÊU KNB NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 19/10 đến 4h00 25/10.

- Chỉ tính riêng KNB Nạp, không tính Lì Xì

- Ưu đãi 20-10 : Tăng lượng lớn Rương Quân Chính + Ngọc từ TOP 1 -> 10 ( Chỉ duy nhất ở sự kiện lần này )

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 70000 Rương Quân Chính*20000 + Ngọc lv20*12 + Huyền thiết*7000 + Rương gỗ sắt*7000 + Nhân Sâm*7000 + NL Thần Khí*700,000 + Mảnh Thần Khí*250,000
2 60000 Rương Quân Chính*16000 + Ngọc lv20*10 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
3 50000 Rương Quân Chính*14000 + Ngọc lv20*8 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
4 - 6 40000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv20*7 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
7 - 10 30000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv20*6 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
11 - 20 25000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv20*3 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
21 - 50 20000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv20*2 + Huyền thiết*2600 + Rương gỗ sắt*2600 + Nhân Sâm*2600 + NL Thần Khí*260,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
51 - 100 15000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv20*1 + Huyền thiết*2200 + Rương gỗ sắt*2200 + Nhân Sâm*2200 + NL Thần Khí*220,000 + Mảnh Thần Khí*50,000

4. TOP NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 19/10 đến 4h00 25/10.

- Ưu đãi 20-10 : Tăng lượng lớn Rương Quân Chính + Ngọc từ TOP 1 -> 3 ( Chỉ duy nhất ở sự kiện lần này )

TOP KNB giới hạn TOP Nạp
1 45000 Rương Quân Chính*25000 + Ngọc lv20*16 + Huyền thiết*8000 + Rương gỗ sắt*8000 + Nhân Sâm*8000 + NL Thần Khí*800,000 + Mảnh Thần Khí*300,000
2 40000 Rương Quân Chính*20000 + Ngọc lv20*12 + Huyền thiết*7000 + Rương gỗ sắt*7000 + Nhân Sâm*7000 + NL Thần Khí*700,000 + Mảnh Thần Khí*250,000
3 35000 Rương Quân Chính*18000 + Ngọc lv20*10 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
4 - 6 30000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv20*6 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
7 - 10 25000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv20*5 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
11 - 20 20000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv20*4 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
21 - 50 15000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv20*3 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
51 - 100 10000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv20*2 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000

5. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 19/10 đến 4h00 ngày 25/10

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*4000 + Rương Gỗ Sắt*3,000 + Huyền Thiết*3,000
20000 Rương Quân Chính*6,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
30000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*6000 + Huyền Thiết*6000
40000 Rương Quân Chính*12,000 + Rương Gỗ Sắt*7000 + Huyền Thiết*7000

6. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 19/10 đến 4h00 ngày 25/10

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Quân công*1.000.000
120000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Quân công*2.000.000
150000 Rương Quân Chính*550 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Ngọc May Mắn*7 + Quân công*2.500.000
180000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + Ngọc lv16*2 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*750 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv16*3 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*850 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + Ngọc lv16*4 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*1000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*9 + Ngọc lv16*5 + Quân công*20.000.000

7. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 19/10 đến 4h00 ngày 25/10

- Ưu đãi 20/10 : Tặng thêm Rương Tú Nữ vào các mốc phần thưởng

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
19/10 T3 Nạp 5000 KNB trong thời gian diễn ra sự kiện Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

20/10

T4 Đạt 90.000 Công Huân Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

21/10

T5 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
22/10 T6 Tiêu Ít Nhất 10.000 KNB Nạp Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
23/10 T7 Tiêu Ít Nhất 50000 KNB Khóa Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
24/10 CN Rung Cây 200 Lần Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*50
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*15 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*20 + Rương Quân Chính*700 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc Lv.20*1 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*200

8. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 19/10 đến 04h00 ngày 22/10

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
2 5000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 5000 Ngọc lv18*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
2 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
3 Rương Quân Chính*1500 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 22/10 đến 04h00 ngày 25/10

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*3000 + Tẩy Tủy Thần Đan*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
2 5000 Ngọc lv18*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*20000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv18*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Quân công*10.000.000
2 Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 Rương Quân Chính*1500 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10

9. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 19/10 - 4h00 25/10

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Điểm Cống Hiến*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Điểm Cống Hiến*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Điểm Cống Hiến*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Điểm Cống Hiến*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Điểm Cống Hiến*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Điểm Cống Hiến*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Điểm Cống Hiến*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Điểm Cống Hiến*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Điểm Cống Hiến*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Điểm Cống Hiến*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ