Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG UPDATE THẦN TƯỚNG GIÁNG THẾ

18/04/2019


CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG UPDATE THẦN TƯỚNG GIÁNG THẾ

 

Chư vị Tướng Quân kính mến,

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile xin gửi tới chư vị Tướng Quân Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Update Phiên Bản Mới với phần thưởng Siêu Hấp Dẫn !!!

1. SỰ KIỆN: ĐUA TOP CÔNG HUÂN ALL SERVER

Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/4 đến 23h59 ngày 27/4

 Nội dung: Trong thời gian nay các tướng quân ở mỗi cụm server sẽ dựa vào tổng điểm tích lũy CÔNG HUÂN trong những ngày này sẽ nhận được những phần thưởng cực giá trị ( Hồn Tướng Đồng Uyên ). Phần quà sẽ trao cho TOP 50 tướng quân tích lũy điểm công huân nhiều nhất ALL SERVER

coolChú ý:

- Bảng xếp hạng tính tính toàn Server

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

STT Phần thưởng
1 Hồn Tướng Đồng Uyên*65 + Bạc*50.000.000 + Huyền Thiết*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*5
2 - 3 Hồn Tướng Đồng Uyên*45 + Bạc*40.000.000 + Huyền Thiết*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4
4 - 10 Hồn Tướng Đồng Uyên*30 + Bạc*30.000.000 + Huyền Thiết*70 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*3
11 - 20 Hồn Tướng Đồng Uyên*10 + Bạc*20.000.000 + Huyền Thiết*60 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2
21 - 50 Bạc*20.000.000 + Huyền Thiết*60 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1

 

2. SỰ KIỆN: ĐUA TOP QUẦN ANH HỘI ( NGÀY 21/4 )

Nội dung: Đạt được Top Quần Anh Hội sẽ nhận được phần quà tương ứng ( Hồn Tướng Đồng Uyên

Thời gian: Diễn ra trong ngày duy nhất 21/4 

STT Phần thưởng
1 Hồn Tướng Đồng Uyên*60 + Tẩy Tủy Thần Đan*250 + Nhân Sâm*250 + Rương May Mắn*40
2 Hồn Tướng Đồng Uyên*45 + Tẩy Tủy Thần Đan*200 + Nhân Sâm*200 + Rương May Mắn*35
3 Tẩy Tủy Thần Đan*150 + Nhân Sâm*150 + Rương May Mắn*30
4 - 6  Tẩy Tủy Thần Đan*100 + Nhân Sâm*100 + Rương May Mắn*25
7 - 10  Tẩy Tủy Thần Đan*80 + Nhân Sâm*80 + Rương May Mắn*20

3. SỰ KIỆN: ĐUA TOP CÔNG HUÂN MỖI CỤM SERVER

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/4 đến 23h59 ngày 27/4

 Nội dung: Trong thời gian nay các tướng quân ở mỗi cụm server sẽ dựa vào tổng điểm tích lũy CÔNG HUÂN trong những ngày này sẽ nhận được những phần thưởng cực giá trị. Phần quà sẽ trao cho TOP 20 tướng quân tích lũy điểm công huân nhiều nhất trên mỗi cụm server

cool Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.


Phần thưởng TOP mỗi Cụm. 
 

TOP Quà
1 Bạc*10.000.000 + Rương quân chính*50 + Nguyên liệu thần khí*8000 + Mảnh thần khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*5
2 Bạc*8.000.000 + Rương quân chính*40 + Nguyên liệu thần khí*6000 + Mảnh thần khí*1500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Bạc*6.000.000 + Rương quân chính*30 + Nguyên liệu thần khí*4000 + Mảnh thần khí*1300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
4-10 Bạc*4.000.000 + Rương quân chính*20 + Nguyên liệu thần khí*3000 + Mảnh thần khí*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
11-20 Bạc*2.000.000 + Rương quân chính*10 + Nguyên liệu thần khí*2000 + Mảnh thần khí*500 +  Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

4. SỰ KIỆN: X2 NẠP GROUP 
Thời gian: 0h00 ngày 19/4 đến 23h59 ngày 21/4
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Tướng Quan tham gia sự kiện trên Group Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ nhận được 100% giá trị KNB nạp 1 lần duy nhất trong 3 ngày. 
Link tham gia sự kiện: [EVENT] MỪNG UPDATE - TẶNG 100% GIÁ TRỊ NẠP

5. SỰ KIỆN: QUỐC GIA THỐNG NHẤT 


Thời gian: 0h00 ngày 20/4 đến 23h59 ngày 27/4
Nội dung: Kết thúc Quốc Chiến, Trận Doanh nào có thành tích điểm cao nhất trong 7 ngày Quốc Chiến thì cả nước đó nhận được phần quà dưới đây
coolVí Dụ: Thục C1S1, Ngô C2S1, Ngụy C3S1 cùng 1 Trận Doanh Đạt TOP 1 thì các nước Thục Ngô Ngụy trên sẽ nhận được phần quà, tương tự các TOP sau cũng vậy
Phần thưởng

Quốc Gia Thống Nhất Quà
TOP 1  Rương Thần Tài*2 + Rương Thần Khí*3 + Bạc*2.500.000 + Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
TOP 2 Rương Thần Tài*1 + Rương Thần Khí*2 + Bạc*2.000.000 + Thiên Linh Đan Công*1
TOP 3 Rương Thần Tài*1 + Rương Thần Khí*1 + Bạc*1.00.000 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ