Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG SINH THÁI TỬ

04/12/2018

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG SINH THÁI TỬ

1. Sự kiện Phục Hoàng Hậu trở lại

Thời Gian: Từ 0h00 ngày 05/12 đến 23h59 ngày 07/12

Nội Dung: Khi các nạp KNB sẽ nhận được hồn Phục Hoàng Hậu, tích đủ sẽ chiêu mộ Phục Hoàng Hậu với kỹ năng Liên Hoa Tán cực bá đạo!

Ngày Nạp Phần Quà
5/12 2000KNB 75 Hồn Phục Hoàng Hậu
6/12 2000KNB 75 Hồn Phục Hoàng Hậu
7/12 5000KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu

2. Thái Tử Đoạt Bảo

Thời Gian: Từ 0h00 ngày 05/12 đến 23h59 ngày 07/12

Nội Dung: Đoạt Bảo Đủ 6000 Điểm Trong 3 Ngày Sẽ Nhận Quà

Phần quà: Bạc*300.000 + Lúa*2.000.000 + Rương Thuốc an Thai tự chọn*5

3. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí
Thời Gian: Từ 5h05 ngày 05/12 đến 4h00 ngày 10/12
Nội dung: Đảo cổ thần bí đã trở lại! Chi tiết sự kiện Đảo cổ thần bí các tướng quân có thể tham khảo trong game

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ