Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG RA MẮT CỤM MÁY CHỦ MỚI THƯỜNG SƠN

24/04/2019

 

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG RA MẮT CỤM MÁY CHỦ MỚI THƯỜNG SƠN


1. Sự Kiện: Đua TOP Nạp ALL Server

Thời Gian: Từ 5h05 ngày 26/4 đến 4h00ngày 3/5 

Nội Dung: Nạp tối thiểu theo mốc nạp để nhận được phần quà giá trị từ BQT.

Phần thưởng: 

STT Mức nạp tối thiểu (KNB) Phần Thưởng
1 150000 Hồn Tướng Đồng Uyên*300 + Ngọc lv14*5 + Rương Quân Chính*500 + Thiên Linh Đan Công*30 + Thiên Linh Đan Thủ Phép, Vật, Kỹ*30
2 - 3 150000 Hồn Tướng Đồng Uyên*240 + Ngọc lv14*4 + Rương Quân Chính*400 + Thiên Linh Đan Công*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*25
4 - 10 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*150 + Ngọc lv14*3 + Rương Quân Chính*300 + Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*20
11 - 20 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*120 + Ngọc lv14*2 + Rương Quân Chính*200 + Thiên Linh Đan Công*15 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*15
21 - 50 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*75 + Ngọc lv14*1 + Rương Quân Chính*100 + Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*10

2. Sự Kiện: Đua TOP Rung Cây All Server

Thời Gian: Từ 5h05 ngày 26/4 đến 4h00ngày 3/5 

Nội Dung: Các Tướng Quân phải rung tối thiểu để nhận quà sự kiện từ BQT.

Phần Thưởng: 

STT Số Lần Rung Phần thưởng
1 700 Hồn Tướng Đồng Uyên*180 + Rương Quân Chính*200 + Rương Thần Khí*40 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*5 
2 - 3 600 Hồn Tướng Đồng Uyên*150 + Rương Quân Chính*150 + Rương Thần Khí*35 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*4
4 - 10 500 Hồn Tướng Đồng Uyên*80 + Rương Quân Chính*120 + Rương Thần Khí*30 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*3
11 - 20 400 Hồn Tướng Đồng Uyên*60 + Rương Quân Chính*100 + Rương Thần Khí*25 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*2
21 - 50 300 Rương Quân Chính*80 + Rương Thần Khí*20 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*1
21 - 50 300 Rương Quân Chính*80 + Rương Thần Khí*20 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*1
51 - 100 300 Rương Quân Chính*50 + Rương Thần Khí*15 + Rương Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 3*2

3. Sự Kiện: Kí Danh Nhận Thưởng

Nội Dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 7 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng

Phần Thưởng: Rương May Mắn*5 + Rương Rượu May Mắn*5 + Rương Thần Khí*5 + Bạc*3.000.000

4. Sự Kiện: Bá Vương Trở Lại

 Thời gian: 0h00 ngày 26/04 đến 23h59 ngày 2/05

frown Phạm vi áp dụng: SERVER đã ra mắt 1 tháng

 1. Sau 7 ngày không đăng nhập khi các tướng quân quay lại sẽ nhận được các gói quà đăng nhập trong 7 ngày gồm 3 mốc như sau:
➡ Ngày 1: 2000 Exp + 200.000 Quân Công + Bạc*5.000.000 + Ngọc Như Ý*1 + Thiên Linh Đan Công*1 + Lúa*5.000.000

➡ Ngày 3: 2000 Exp + 400.000 Quân Công + Bạc*7.000.000 +Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Lúa*8.000.000

➡ Ngày 7: 2000 Exp + 600.000 Quân Công + Bạc*10.000.000 +Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Thái Âm Đan*2 + Lúa*10.000.000

 2. Sự kiện tích lũy nạp Đặc Biệt cùng các cực nhiều Ưu Đãi ( Chỉ dành riêng cho sự kiện Bá Vương Trở Lại - Đạt yêu cầu offline đủ 7 ngày ):

➡ Nạp Tích Lũy 500 KNB nhận: 500KNB +Bạc*2.000.000 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*5 + Rương Bị Động lv2*1

➡ Nạp Tích Lũy 1000 KNB nhận: 1000KNB + Bạc*5.000.000 + Rương Nguyên Thần Đan*5 + Rương Rượu*50

➡ Nạp Tích Lũy 2000 KNB nhận: 2000KNB + Bạc*10.000.000 + Nhân Sâm*40 + Tẩy Tủy Thần Đan*40

➡ Nạp Tích Lũy 5000 KNB nhận: 5000KNB + Bạc*15.000.000 + Rương Sách Bị Động lv3*1 + Xuyên Không Nỏ*1

➡ Nạp Tích Lũy 10000 KNB nhận: 10000KNB + Bạc*20.000.000 + Rương Sách Chủ Động lv3*1 + Bá Vương Phù*1

➡ Nạp Tích Lũy 20000 KNB nhận: 12000KNB + Bạc*30.000.000 + Rương Sách Bị Động lv3*1 + Binh Thiên Sách Lược*1

➡ Nạp Tích Lũy 25000 KNB nhận: 15000KNB + Bạc*50.000.000 + Bá Vương Phong*1 + Long Phiến Giáp*1 + Hỏa Xạ Nhật Tiễn*1

cool Lưu Ý: Khi Tướng Quân có tài khoản đã offline 7 ngày trở lên, khi vào lại game sẽ thấy biểu tượng của sự kiện Bá Vương Trở Lại. Những tài khoản không hiển thị là những tài khoản không đạt yêu cầu.

5. Sự kiện: Thần Đan Tái Thế

Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/4 đến 23h59 ngày 28/4.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

BAO GỒM:
Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*16 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*18 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*18 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*18 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
20000 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*14 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*14 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
10000 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*6 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*6 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2

  cool Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

6. Sự Kiện: Phục Hoàng Hậu Trở Lại 

Thời Gian: Từ 0h00 ngày 27/4 đến 23h59 ngày 28/4.

Nội Dung: Khi các nạp KNB sẽ nhận được hồn Phục Hoàng Hậu, tích đủ sẽ chiêu mộ Phục Hoàng Hậu với kỹ năng Liên Hoa Tán cực bá đạo!

Ngày Nạp Nạp Quà
Ngày 27/4 4000 150 Hồn PHH
Ngày 28/4 4000 150 Hồn PHH

7. Sự kiện: Đảo Cổ Thần Bí ( Không áp dụng cho server mới C9S1 )
Thời gian: 5h05 ngày 27/4 đến 4h00 ngày 3/5
Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí diễn ra trong thời gian sự kiện. Chỉ cần nạp là nhận thêm ngàn ưu đãi! Chi tiết tham khảo trong Game, nút Sự Kiện Đảo Cổ

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ