Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (PHẦN 1)

06/10/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện mừng ngày giải phóng thủ đô. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. TOP TIÊU ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 07/10 đến 4h00 ngày 13/10

TOP KNB GIỚI HẠN TOP TIÊU
1 250000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*16 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*10 + Quân công*50.000.000 + Hồn HHK*300
2 200000 Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Quân công*40.000.000 + Hồn HHK*250
3 180000 Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6 + Quân công*35.000.000 + Hồn HHK*120
4-6 150000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*25.000.000 + Hồn HHK*50
7-10 120000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*7 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*18.000.000
11-20 80000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*12.000.000
21-50 60000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*10.000.000

51-100

40000 Rương Quân Chính*700 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 + Quân công*8.000.000
101 - 150 20000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6 + Quân công*5.000.000

2. TÍCH TIÊU INGAME

Giai đoạn 1:

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 07/10 đến 4h00 ngày 10/10

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu kiệt*40 + Quân công*20.000.000

Giai đoạn 2:

- Thời gian: Từ  4h50 ngày 10/10 đến 4h00 ngày 13/10

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB Tiêu Phần Thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Quân công*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu bá*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu bá*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu bá*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu bá*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C12S19 + C12S20

3. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 07/10 đến 4h00 ngày 13/10

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
07/10 T4 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T4
08/10 T5 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T5
09/10 T6 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
10/10 T7 Tiêu 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T7
11/10 CN Có tên trong TOP Tiêu ALL SERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
12/10 T2 Tổng vé mậu dịch đạt 3.000.000 điểm Tính riêng ngày T2

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

Lưu ý: Không áp dụng C12S19 + C12S20

4. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 07/10 đến 04h00 ngày 10/10 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*2.000.000
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*6.000.000

Lưu ý: Không áp dụng C12S19 + C12S20

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 10/10 đến 4h00 ngày 13/10

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*2.000.000
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*6.000.000

Lưu ý: Không áp dụng C12S19 + C12S20

5. TÍCH NẠP X2

Thời gian: Từ 5h05 07/10 - 4h00 13/10 (không áp dụng c12S19 + 20 )  

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000 + Rương gỗ-sắt*50 + Quân công*200.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000 + Rương gỗ-sắt*100 + Quân công*300.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000 + Rương gỗ-sắt*150 + Quân công*500.000
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000 + Rương gỗ sắt*200 + Hồn tướng thần bí*60 + Quân công*1.000.000
5 10000 KNB*10000 + Bạc*50.000.000 + Rương gỗ-sắt*300 + Hồn tướng thần bí*80 + Quân công*2.000.000
6 20000 KNB*12000 + Bạc*60.000.000 + Rương gỗ sắt*500 + Ngọc may mắn*5 + Quân công*4.000.000
7 30000 KNB*15000 + Bạc*100.000.000 + Rương gỗ sắt*800 + Rương mảnh sách kỹ năng bị động lv5*4 + Quân công*6.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*150.000.000 + Ngọc lv15*2 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*8 + Bạc*200.000.000 + Ngọc lv15*3 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*10 + Bạc*500.000.000 + Quân công*20.000.000 + Tẩy tủy thần đan*1000 + Nhân sâm*1000 + Ngọc lv15*5

6. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 07/10 và 08/10

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*1 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*6 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*12 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*28 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

7. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 09/10 và 10/10

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Rương quân chính*100 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Rương quân chính*350 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Rương Quân Chính*1000 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY
 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ