Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI THÁNG ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN (PHẦN 2)

27/11/2021

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI THÁNG ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

10. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 28/11 và 29/11

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

Ưu đãi cuối tháng :

Mốc 2000 KNB : Nhận thêm 1000 Cuốc Sắt

Mốc 5000 KNB : Nhận thêm 2500 Cuốc Sắt

Mốc 10000 KNB : Nhận thêm 5000 Cuốc Sắt

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*300
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*10 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*500
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*15 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*20 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*1500
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*30 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*40 + Quân lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*5000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*60 + Quân Lệnh*8000 + Lệnh Quét*8000 + Nhân Sâm*8000

11. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 30/11 và 01/12

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

Ưu đãi cuối tháng :

Mốc 2000 KNB : Nhận thêm 1000 Cuốc Sắt

Mốc 5000 KNB : Nhận thêm 2500 Cuốc Sắt

Mốc 10000 KNB : Nhận thêm 5000 Cuốc Sắt

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*300 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*300

2 1000

Rương quân chính*500 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*500

3 2000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000

4 3000

Rương quân chính*1200 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*1500

5 5000

Rương quân chính*2000 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000

6 10000

Rương quân chính*3000 + Quân lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*5000

7 20000

Rương quân chính*5000 + Quân Lệnh*8000 + Lệnh Quét*8000 + Nhân Sâm*8000

12. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ
Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn
Thời gian: Ngày 02/12 và 03/12
Chú ý: 
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

Ưu đãi cuối tháng :

Mốc 2000 KNB : Nhận thêm 1000 Cuốc Sắt

Mốc 5000 KNB : Nhận thêm 2500 Cuốc Sắt

Mốc 10000 KNB : Nhận thêm 5000 Cuốc Sắt

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*300 + Quân Lệnh*300 + Lệnh Quét*300
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*5000 + Huyền Thiết*500 + Quân Lệnh*500 + Lệnh Quét*500
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*7000 + Huyền Thiết*700 + Quân Lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*25000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*1000 + Quân Lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*40000 + Mảnh Thần Khí*15000 + Huyền Thiết*2500 + Quân Lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*60000 + Mảnh Thần Khí*20000 + Huyền Thiết*3500 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*30000 + Huyền Thiết*5000 + Quân Lệnh*8000 + Lệnh Quét*8000

13. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 28/11 - 23h59 03/12

VIP 0 đến VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1200 + Huyền Thiết*600 + Quân Công*10,000,000 + Cống Hiến*2,000,000 + Danh Vọng*4,000,000

Phần thưởng riêng :

TOP 1 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*20000

TOP 2 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*10000

TOP 3 Công Huân : Kim Nguyên Bảo Khóa*5000
Chú ý:
- Bảng xếp hạng tính theo allserver.
- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.
- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)
- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

14. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP
Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 28/11 đến 23h59 ngày 03/12
Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*750 + Rương thần tài*10

15. TRÂU VÀNG ONLINE
Nội dung: Online từ 0h00 28/11 - 23h59 03/12 đạt 40 Tiếng
Quà: Rương thần tài*10 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*750

16. CHIẾT KHẤU
- Thời gian: từ 5h00 ngày 0h00 28/11 - 4h00 04/12

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
28/11 + 03/12 Tẩy Luyện -50%
29/11 - 02/12 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

17. SHOP KNB NẠP
Thời gian: Từ 5h05 ngày 01/12 đến 4h00 ngày 03/12

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Quân Lệnh*1000 1500 ( KNB Nạp ) 3000 5 2
Rương Rượu*100 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5
Bạc*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Rương Gỗ Sắt*500 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 2
Cống Hiến*500,000 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Huyền Thiết*500 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Ngọc Bội*10,000 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Ngọc Lv.20*1 20000 ( KNB Nạp ) 40000 5 1
Quân Công*1.500.000 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5

18. SHOP KNB KHOÁ
Thời gian: Từ 5h05 ngày 28/11 đến 4h00 ngày 30/11

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15 15000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Lúa*200.000.000 200 (KNB Tặng) 100 5 10
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Rương Gỗ Sắt*500 10000 ( KNB Tặng ) 2000 5 5
Ngọc Bội*10,000 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Bạc*500.000.000 2000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

19. SHOP TƯỚNG
Thời gian: Từ 5h05 ngày 03/12 đến 4h00 ngày 04/12

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Hồn Tướng Thần Bí*10 700 ( KNB Nạp ) 1400 5 45
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 8000 5 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 200 5 30
Hồn Tả Tử*10 50 ( KNB Tặng ) 100 5 30
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 1000 5 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 2000 5 35
Hồn Hoàng Thừa Ngạn*30 300 ( KNB Tặng ) 600 5 10
Hồn Hạ Hầu Bá*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Mảnh Trạm Lô Kiếm*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1
Mảnh Đá Nữ Oa*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1

20. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (05h00 28/11 - 04h00 04/12)
ĐẢO CỔ
Thất Tịch

 


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ