Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CỤM 11

02/01/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CỤM 11

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 03/01 -> 4h00 ngày 06/01 (không áp dụng C11S1)

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
2 Rương Quân Chính*150 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Ngọc May Mắn*2
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc May Mắn*3

 

 

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 03/01, 04/01 và 05/01 ( Sự kiện được bắt đầu từ 5h00 -> 4h00 ngày hôm sau ) (không áp dụng C11S1)

 Nội Dung:

  • Trong thời gian sự kiện sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp thời gian sự kiện mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4 v.v

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong thời gian trên
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 35 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 45 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 55 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 


3. Kỹ Thuật - Binh Bộ - Quân Hàm

 Nội dung: Nạp đủ mốc trong ngày để nhận phần quà hấp dẫn

coolThời gian: Trong ngày 06/01

 Phần quà:

STT NẠP Phần thưởng
1 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000
2 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000
3 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

4. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 3/1 đến 23h59 ngày 4/1

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân Lệnh*5000
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân Lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân Lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân Lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân Lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân Lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi s
ự kiện kết thúc

5. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 03/01 - 23h59 ngày 06/01
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

 

6. Trâu Vàng Online

Nội dung: Online 00h00 ngày 03/01 - 23h59 ngày 06/01 Đạt 30 tiếng.

Quà: Rương Thần Tài*5 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

7. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu

 Thời gian và chi tiết chiết khấu:

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
06/01 Tẩy Luyện -50%
04/01 - 05/01 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

 

coolLưu ý: Sự kiện không áp dụng cho C11S1

 

8. SHOP ĐẶC BIỆT

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ mở bán các vật phẩm đặc biệt

Thời gian: 05h00 ngày 04/01 - 04h00 ngày 06/01 (không áp dụng C11S1)

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại

Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

5000 (KNB Tặng)
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4 2000 ( KNB Tăng)
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp *1

4000 ( KNB Tặng )

Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4  6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*4  3000 (KNB Tăng)

Lúa*2.000.000 

50 (KNB Tặng)

 

9. Shop Siêu Ưu Đãi

Nội dung: Trong thời gian sự kiện mở bán các vật phẩm cực hót

Thời gian: Từ 05h00 06/01 - 23h59 06/01(không áp dụng C11S1)

Gói Vật Phẩm

KNB hiện tại

Phù Luyện Binh*1 4000 ( KNB Tặng )
Ngọc May Mắn*5 5000 ( KNB Nạp )
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tặng )
Lúa*200.000.000 1500 ( KNB Tăng )
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 ( KNB Nạp )
Quân Lệnh*2000

5000 ( KNB Tăng )

Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP )
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng )

11. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h ngày 03/01 - 4h ngày 07/01 (không áp dụng C11S1)

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ