Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

05/05/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile xin gửi đến chư vị Tướng Quân chuỗi sự kiện với Ưu Đãi siêu HOT trong dịp sự kiện này nhé ^^

1. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 6/5 đến 4h00 ngày 10/5

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.
Lưu Ý: Sự kiện không áp dụng cho CỤM 9.

Phần Quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 29/4 5000 Nuyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
Ngày 30/4 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 
Ngày 1/5 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
Ngày 2/5 5000 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
2 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1
3 Bá Vương Phù*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
4 Ngọc lv14*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc Như Ý*1

2. Sự Kiện: x2 Nạp Group

 Thời gian: 0h00 ngày 6/5 đến 23h59 ngày 9/5
 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Tướng Quân thực hiện giao dịch nạp thẻ giá trị từ 50k tương đương 250KNB trở lên lần 1 sẽ nhận được 50% giá trị đương (KNB TẶNG) và lần 2 sẽ nhận được 100% giá trị đương (KNB TẶNG). Chỉ được khuyến mại 2 lần nạp duy nhất trong 4 ngày
frown Link tham gia sự kiện: [EVENT] ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

3. Sự Kiện: Ưu Đãi Chiết Khấu Ngày Lễ

 Thời gian: Diễn ra trong 2 ngày duy nhất 7/5 - 8/5
Lưu Ý: Sự kiện không áp dụng cho CỤM 9.

Ngày Chiết Khấu Giảm
7/5 Tẩy Luyện 50%
8/5 Quân Lệnh 50%

4. Sự Kiện: Nạp Gọn - Nhận Quà Tự Chọn

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 6/5 đến 23h59 ngày 6/5 và Từ 0h00 ngày 8/5 đến 23h59 ngày 8/5

cool Lưu ý: 
- Khi Tướng Quân nạp từ 10.000 KNB trở lên được quyền đổi 2 mảnh sách bị động thành 1 mảnh chủ động 

- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn
- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.
 Mốc Nạp 1000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*50
2 NL Thần Khí*1500 + Mảnh Thần Khí*200 + Huyền Thiết*10
3 Mảnh Thần Khí*600 + Huyền Thiết*10
4 Ngọc lv8*1 + Bạc*3.000.000
5 Rương Rượu*50
6 Trận Thạch*2500
7 Tinh Hoa Anh Hồn*1500 + Ngọc Bội*2000
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*10 + Thái Âm Đan*1 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*10

Mốc Nạp 2000 KNB 

STT

Gói Quà
1 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
2 NL Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 Mảnh Thần Khí*800 + Huyền Thiết*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
4 Ngọc lv9*1 + Bạc*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
5 Rương Rượu*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
6 Trận Thạch*4000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
7 Tinh Hoa Anh Hồn*2500 + Ngọc Bội*3000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*15 + Thái Âm Đan*2 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1

Mốc Nạp 5000 KNB 

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*120 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2 NL Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
3 Mảnh Thần Khí*1200 + Huyền Thiết*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
4 Ngọc lv10*1 + Bạc*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
5 Rương Rượu*120 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
6 Trận Thạch*6000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
7 Tinh Hoa Anh Hồn*4000 + Ngọc Bội*4000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*25 + Thái Âm Đan*3 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1

Mốc Nạp 10000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
2 NL Thần Khí*7000 + Mảnh Thần Khí*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
3 Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
4 Ngọc lv11*1 + Bạc*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5 Rương Rượu*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
6 Trận Thạch*10000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
7 Tinh Hoa Anh Hồn*6000 + Ngọc Bội*7000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*40 + Thái Âm Đan*5 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

Mốc Nạp 15000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
2 NL Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*1400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
3 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
4 Ngọc lv11*1 + Bạc*20.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5 Rương Rượu*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
6 Trận Thạch*13000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
7 Tinh Hoa Anh Hồn*8000 + Ngọc Bội*9000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*60 + Thái Âm Đan*6 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

Mốc Nạp 20000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
2 NL Thần Khí*13000 + Mảnh Thần Khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
3 Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
4 Ngọc lv12*1 + Bạc*20.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
5 Rương Rượu*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
6 Trận Thạch*15000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
7 Tinh Hoa Anh Hồn*10000 + Ngọc Bội*11000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*70 + Thái Âm Đan*7 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*70 + Hoa Hồng*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3

Mốc Nạp 25000 KNB ( Có thể đổi 2 Mảnh Sách Bị Động = 1 Mảnh Sách Chủ Động )

STT Gói Quà
1 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
2 NL Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*1800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
3 Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*30 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
4 Ngọc lv13*1 + Bạc*30.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
5 Rương Rượu*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
6 Trận Thạch*15000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
7 Tinh Hoa Anh Hồn*12000 + Ngọc Bội*13000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
8 Lệnh Tuyển Tú Thần*80 + Thái Âm Đan*8 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*80 + Hoa Hồng*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế

-

Thời gian: Từ 0h00 ngày 7/5 đến 23h59 ngày 7/5 và Từ 0h00 ngày 9/5 đến 23h59 ngày 9/5

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

BAO GỒM:
Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*16 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*18 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*18 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*18 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
20000 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*14 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*14 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
10000 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*6 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*6 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2

coolChú ý: 
- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

6. Sự Kiện: Ký Danh Mỗi Ngày - Nhận Quà Liên Tiếp
Thời gian: Từ 0h00 ngày 6/5 đến 23h59 ngày 9/5
Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Bạc*3.000.000

7. Sự Kiện: Tầm Bảo

Thời gian: 5h05 ngày 6/5 đến 4h00 ngày 10/5
Sự kiện Tầm Bảo diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chi tiết tham khảo trong Game !!!


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ