Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 27-7

24/07/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 27-7

 

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 25/7 đến 4h00 ngày 29/7

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*1500 + Phù Luyện Binh*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*50 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

 

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 25/7 đến 4h00 ngày 28/7

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày 
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

3. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/7 đến 23h59 ngày 28/7.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc


4. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/7 đến 23h59 ngày 28/7

 Phần quà: 

Mốc Nạp Quân Lệnh
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
15000 1500
20000 2000
25000 2500

cool Lưu ý: 
- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp

 

5. Sự Kiện: Shop Đặc Biệt - Mở Bán Sách Thái Tử

  Thời gian: Từ 5h05 ngày 25/7 đến 4h00 ngày 28/7 
 Nội dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
  Phần thưởng: 

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Lệnh Tuyển Tú Thần*10 1375 ( KNB Tặng )
Lệnh Bái Kiến*10 1375 ( KNB Tặng )
Rương Rượu*25 + Rương Gỗ Sắt*25 3000 ( KNB Tặng )
Lúa*2.000.000 50 ( KNB Tặng )
Trận Thạch*4000 +Bạc*4.000.000 3000 ( KNB Tặng )
Nguyên Liệu Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*200 3000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

 

6. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 25/7 đến 23h59 ngày 28/7
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*5.000.000

 

7. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
25/7 Online 50%
26/7 Sách EXP 80%
27/7 Online + Sách EXP 80%
28/7 Tẩy Luyện -50%

 

8. Sự Kiện: Trâu Vàng Online - 40 Tiếng trong 4 Ngày

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 25/7 đến 23h59 ngày 28/7
  Nội dung: Online 40 tiếng trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng.
  Phần quà: Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Rương Thần Tài*5 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*5.000.000

 

9. Sự Kiện: Hội Ngộ Giai Nhân

  Thời gian: Từ 0h00 ngày 25/7 đến 23h59 ngày 28/7
  Nội dung: Tiêu điểm uy danh sẽ nhận được các mốc quà tương ứng
  Phần quà: 

Mốc Tiêu Phần thưởng
300,000 Bạc*20.000.000 + Rương Rượu May Mắn*15 + Rương Quân Chính*40
200,000 Bạc*15.000.000 + Rương Rượu May Mắn*10 + Rương Quân Chính*30
150,000 Bạc*12.000.000 + Rương Rượu May Mắn*8 + Rương Quân Chính*20
100,000 Bạc*10.000.000 + Rương Rượu May Mắn*6 + Rương Quân Chính*10
60,000 Bạc*5.000.000 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Quân Chính*5

 

10. Sự Kiện: Chợ Đen 

 Thời gian: 5h05 ngày 25/7 đến 4h00 ngày 29/7
 Nội dung: Đạt đủ số lượt mua tại chợ đen sẽ nhận phần quà từ BQT

 Phần thưởng:

Lượt Mua Phần Thưởng
100 Nguyên Liệu Thần Khí*2000+ Mảnh Thần Khí*800 + Nhân Sâm*20 + Bạc*10.000.000
300 Nguyên Liệu Thần Khí*4000+ Mảnh Thần Khí*1000 + Nhân Sâm*40 + Bạc*12.000.000
500 Nguyên Liệu Thần Khí*6000+ Mảnh Thần Khí*1500 + Nhân Sâm*60 + Bạc*15.000.000
800 Nguyên Liệu Thần Khí*8000+ Mảnh Thần Khí*1800 + Nhân Sâm*80 + Bạc*18.000.000
1000 Nguyên Liệu Thần Khí*10.000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Nhân Sâm*100 + Bạc*20.000.000

 

11. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày từ 0h00 ngày 19/7 đến 23h59 ngày 20/7

 Nội dung:

Ngày

Tướng
27/7 Tú Mã Văn Lộc
28/7 Trương Xuân Hoa

12. Sự kiện Thất Tịch, Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ và Tầm Bảo Bí Cảnh Đặc Biệt

 Thời gian Thất Tịch - Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h05 ngày 25/7 đến 4h00 ngày 29/7

 Tầm Bảo Đặc Biệt: Duy nhất 5h ngày 25/7 - 4h ngày 27/7

Phần quà:

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ