Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 18 THÁNG RA MẮT

11/06/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: KỶ NIỆM 18 THÁNG RA MẮT

 

1. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 12/6 đến 4h00 ngày 16/6

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Phần Quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 12/6 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
Ngày 13/6 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 
Ngày 14/6 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
Ngày 15/6 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
2 Rương Gỗ Sắt*80 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1
3 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*1 + Phù Luyện Binh*1 + Ngọc May Mắn*1

 

2. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)

♦ Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
♦ Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4

  Thời Gian: 5h05 ngày 13/6 đến 4h00 ngày 16/6
cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.​
STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 500 + Thái Âm Đan*1 
2 1000 1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 2000 2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1
4 5000 5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1
5 10000 10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên+ Ngọc May Mắn*1 + Bạc*30.000.000
6 20000 12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*40.000.000
7 30000 15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*45.000.000
8 40000 17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*50.000.000
9 50000 20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*60.000.000

 

3. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế

Thời gian: Từ 0h00 ngày 12/6 đến 23h59 ngày 13/6.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

BAO GỒM:
Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*16 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*18 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*18 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*18 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
20000 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*14 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*14 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
10000 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*6 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*6 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
 

cool Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

 

4. Sự Kiện: Ưu Đãi Ngày Lễ - Shop Đặc Biệt 

Nội Dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
Thời Gian: Duy nhất 2 ngày 15/6 và 16/6

Gói Vật Phẩm KNB (Tặng )
Thái Âm Đan*5 2500 
Lúa*2.000.000 50 
Rương Thuốc Dưỡng Thai*40 1600 
Rương Rượu*25 + Rương Gỗ Sắt*25 3000 
Lệnh tuyển tú thần*10 1375
Lệnh Bái Kiến*10 1375 
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2  3000 
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000

 

5. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
14/6 Tẩy Luyện 50%
15/6 Sách EXP 80%
16/6 Tẩy Luyện 80%

 

6. Sự Kiện: Mở Bán Tướng Giờ Vàng 

Nội Dung: Mở bán tướng Trương Xuân Hoa - Trương Tinh Thái - Tú Mã Vân Lộc 

Ngày Mở Bán Tướng
14/6 Trương Xuân Hoa
15/6 Trương Tinh Thái
16/6 Tú Mã Vân Lộc

 

7. Sự Kiện: Hội Ngộ Giai Nhân

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/6 đến 23h59 ngày 16/6
 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tuyển đạt số lượng tú trong thời gian nhận thưởng.
 Phần quà:

  • Trên 250 Tú: Rương Quân Chính*40 + Nguyên liệu thần khí*4000 + Mảnh thần khí*500 + Thái Âm Đan*2
  • Trên 200 Tú: Rương Quân Chính*30 + Nguyên liệu thần khí*3000 + Mảnh thần khí*400 + Thái Âm Đan*1
  • Trên 150 Tú: Rương Quân Chính*20 + Nguyên liệu thần khí*2000 + Mảnh thần khí*300

 

​8. Sự Kiện: Đoạt Bảo

Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/6 đến 23h59 ngày 16/6
Nội dung: Đoạt Bảo Đủ Điểm Trong 4 Ngày Sẽ Nhận Quà
Phần thưởng:

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 7000 Bạc*300.000 + Lúa*3.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*3 + Rương Nguyên Thần Đan*10​
2 10000 Bạc*500.000 + Lúa*5.000.000 + Rương Thuốc an Thai tự chọn*7 + Rương Nguyên Thần Đan*20
3 15000 Bạc*1.000.000 + Lúa*6.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*10 + Thái Âm Đan*1
4 20000 Bạc*2.000.000 + Lúa*8.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*15 + Thái Âm Đan*2

 

9. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

Thời gian: Từ 0h00 ngày 12/6 đến 23h59 ngày 16/6
Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
Phần quà: Rương Thần Tài*2 + Rương Bị Động 2*1 + Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Bạc*5.000.000

 

10. Sự Kiện: Cổ Mộ, Đảo Cổ

Thời gian: 5h05 ngày 12/6 đến 4h00 ngày 17/6
Sự kiện Cổ Mộ, Đảo Cổ diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chỉ cần nạp là nhận thêm ngàn ưu đãi! Chi tiết tham khảo trong Game


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ