Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN HALLOWEEN HẮC ÁM TRỖI DẬY (PHẦN 1)

26/10/2021

CHUỖI SỰ KIỆN HALLOWEEN HẮC ÁM TRỖI DẬY (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân CHUỖI SỰ KIỆN HALLOWEEN HẮC ÁM TRỖI DẬY (PHẦN 1) !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile !

1. SIÊU ƯU ĐÃI NẠP NGÀY

- Thời gian:

+ Từ 5h00 ngày 27/10 đến 4h00 28/10

+ Từ 5h00 ngày 29/10 đến 4h00 30/10

+ Từ 5h00 ngày 31/10 đến 4h00 01/11

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C20S4 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*20000 + Nguyên Liệu Thần Khí*25,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*1000 + Mảnh Thần Khí*10,000 + Ngọc Lv20*1
10000 Rương Quân Chính*3500 + Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh thần Khí*20000 + Ngọc lv20*1

 

2. TỤ BẢO HẮC ÁM

- Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 5h00 ngày 27/10 -> 4h00 ngày 28/10 tướng quân nạp 10000 KNB sẽ nhận được Tụ Bảo Hắc Ám trị giá 100.000 KNB Khóa

 

3. THÁM HIỂM MINH ĐIỆN

**Hắc Ám Trỗi Dậy - Minh Điện Khai Môn, vô số báu vật giá trị đang chờ đợi người đến lấy**

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân sử dụng Cuốc Sắt để thám hiểm Cổ Mộ, sẽ nhận được rất nhiều phần quà bí mật giá trị lớn..

- Khiêu chiến quái vật Minh Điện sẽ được nhận thêm KNB

 

4. TOP TIÊU KNB ALL SERVER

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 27/10 đến 4h00 ngày 02/11

- Lưu ý: Nếu số KNB Tiêu ngang nhau, tướng quân nào tiêu trước sẽ tính ở mốc cao hơn.

- Tỉnh tổng KNB Khóa + KNB Nạp

Đặc biệt : Sự kiện Hắc Ám Trỗi Dậy ( Các mốc nhận thưởng yêu cầu cao hơn, tuy nhiên phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn )

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 1000000 Rương Quân Chính*50000 + Ngọc lv20*20 + Huyền thiết*15000 + Rương gỗ sắt*15000 + Nhân Sâm*15000 + NL Thần Khí*2,000,000 + Mảnh Thần Khí*500,000
2 800000 Rương Quân Chính*40000 + Ngọc lv20*16 + Huyền thiết*12000 + Rương gỗ sắt*12000 + Nhân Sâm*12000 + NL Thần Khí*1,600,000 + Mảnh Thần Khí*400,000
3 700000 Rương Quân Chính*35000 + Ngọc lv20*14 + Huyền thiết*10000 + Rương gỗ sắt*10000 + Nhân Sâm*10000 + NL Thần Khí*1,400,000 + Mảnh Thần Khí*300,000
4 - 6 600000 Rương Quân Chính*25000 + Ngọc lv20*12 + Huyền thiết*8000 + Rương gỗ sắt*8000 + Nhân Sâm*8000 + NL Thần Khí*1,100,000 + Mảnh Thần Khí*260,000
7 - 10 500000 Rương Quân Chính*20000 + Ngọc lv20*10 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*800,000 + Mảnh Thần Khí*220,000
11 - 20 400000 Rương Quân Chính*15000 + Ngọc lv20*8 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*180,000
21 - 50 300000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv20*6 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*140,000
51 - 100 200000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv20*4 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
101 - 150 150000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv20*2 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*70,000
Đạt Mốc 100000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv20*1 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*30,000


5. TOP NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 27/10 đến 4h00 02/11.

Đặc biệt : Sự kiện Hắc Ám Trỗi Dậy giảm yêu cầu nhận thưởng ở các mốc nạp.

TOP KNB giới hạn TOP Nạp
1 40000 Rương Quân Chính*18000 + Ngọc lv20*12 + Huyền thiết*8000 + Rương gỗ sắt*8000 + Nhân Sâm*8000 + NL Thần Khí*800,000 + Mảnh Thần Khí*300,000
2 35000 Rương Quân Chính*16000 + Ngọc lv20*10 + Huyền thiết*7000 + Rương gỗ sắt*7000 + Nhân Sâm*7000 + NL Thần Khí*700,000 + Mảnh Thần Khí*250,000
3 30000 Rương Quân Chính*14000 + Ngọc lv20*8 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
4 - 6 25000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv20*6 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
7 - 10 20000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv20*5 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
11 - 20 15000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv20*4 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
21 - 50 10000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv20*3 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
51 - 100 5000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv20*2 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000

6. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 27/10 đến 4h00 ngày 02/11

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*4000 + Rương Gỗ Sắt*3,000 + Huyền Thiết*3,000
20000 Rương Quân Chính*6,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
30000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*6000 + Huyền Thiết*6000
40000 Rương Quân Chính*12,000 + Rương Gỗ Sắt*7000 + Huyền Thiết*7000

7. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 27/10 đến 4h00 ngày 02/11

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Quân công*1.000.000
120000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Quân công*2.000.000
150000 Rương Quân Chính*550 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Ngọc May Mắn*7 + Quân công*2.500.000
180000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + Ngọc lv16*2 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*750 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv16*3 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*850 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + Ngọc lv16*4 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*1000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*9 + Ngọc lv16*5 + Quân công*20.000.000

8. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 27/10 đến 4h00 ngày 02/11

- Ưu đãi 20/10 : Tặng thêm Rương Tú Nữ vào các mốc phần thưởng

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
27/10 T4 Nạp 5000 KNB trong thời gian diễn ra sự kiện Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

28/10

T5 Đạt 90.000 Công Huân Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

29/10

T6 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
30/10 T7 Tiêu Ít Nhất 10.000 KNB Nạp Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
31/10 CN Tiêu Ít Nhất 50.000 KNB Khóa Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
01/11 T2 Đập Trứng 100 Lần Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*50
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*15 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*20 + Rương Quân Chính*700 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc Lv.20*1 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50 + Rương Tú Nữ Ngẫu Nhiên*200

9. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 27/10 đến 04h00 ngày 30/10

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
2 5000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 5000 Ngọc lv18*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
2 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
3 Rương Quân Chính*1500 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 30/10 đến 04h00 ngày 02/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*3000 + Tẩy Tủy Thần Đan*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
2 5000 Ngọc lv18*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*20000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv18*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Quân công*10.000.000
2 Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5
3 Rương Quân Chính*1500 + Huyền Thiết*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10

10. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 27/10 - 4h00 02/11

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Điểm Cống Hiến*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Điểm Cống Hiến*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Điểm Cống Hiến*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Điểm Cống Hiến*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Điểm Cống Hiến*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Điểm Cống Hiến*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Điểm Cống Hiến*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Điểm Cống Hiến*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Điểm Cống Hiến*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Điểm Cống Hiến*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ