Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 9 (PHẦN 2)

11/09/2020

 

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 9 (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

6. Thần Đan Tái Thế + Quân Lệnh 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 00h00 ngày 12/09 đến 23h59 ngày 13/09

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*1 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*6 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*12 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*28 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

7. Viện Trợ Quân Chính ( 14/09 và 15/09)

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/09 đến 23h59 ngày 15/09

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Rương quân chính*100 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Rương quân chính*350 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Rương Quân Chính*1000 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

8. Kỹ Thuật - Binh Bộ - Quân Hàm ( 16/09 và 17/09 )

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 16/09 đến 23h59 ngày 17/09

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Quân công*1.000.000 + Cống hiến*200.000 + Danh vọng*500.000 + Bạc*100.000.000
2 1000 Quân Công*2.500.000 + Cống Hiến*500.000 + Danh Vọng*1.000.000 + Bạc*150.000.000
3 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
4 3000 Quân công*7.000.000 + Cống hiến*1.200.000 + Danh vọng*2.000.000 + Bạc*350.000.000
5 5000 Quân Công*12.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
6 10000 Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
7 20000 Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000
8 25000 Quân công*45.000.000 + Cống hiến*8.000.000 + Danh vọng*12.000.000 + Bạc*4.000.000.000

 

9. Ký Danh Nhận Thưởng 6 Ngày liên tiếp 0h00 12/09 - 23h59 17/09

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 12/09 đến 23h59 ngày 17/09

Phần quà: Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Rương thần tài*3

10. Trâu Vàng Online

Nội dung: Online từ  0h00 ngày 12/09 đến 23h59 ngày 17/09 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*2 + Lệnh tuyển tú thần*20 + Quân công*1.000.000 + Cống hiến*200.000

11. Chiết Khấu 

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
12/09-13/09 Tẩy Luyện -50%
15/09-17/09 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: Không tính server C12S16 + C12S17

12. Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4 2000 ( KNB Tăng ) 10000 5 1
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*4 3000 (KNB Tăng) 8000 5 1
Lúa*2.000.000 50 (KNB Tặng) 100 5 80
Quân lệnh*2000 5000 (KNB tặng) 8000 5 1

Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/09 đến 4h00 ngày 14/09

Lưu ý: Không áp dụng C12S16 + C12S17

13. Shop Siêu Ưu Đãi 

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giới hạn mua Chiết khấu
Phù Luyện Binh*1 4000 ( KNB Tặng ) 1 5
Ngọc May Mắn*5 5000 ( KNB Nạp ) 1 5
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Nạp ) 1 5
Lúa*200.000.000 1500 ( KNB Tặng ) 1 5
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 ( KNB nạp ) 1 5
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB tặng ) 1 5
Hồn tướng thần bí*10 700 (KNB Nạp) 45 5
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 45 5
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 35 5
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 1 5
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Nạp ) 1 5
Hồn Tướng Trương Tinh Thái*300 5000 ( KNB Tặng ) 1 5
Lệnh Tuyển Tú Thần*666 10000 (KNB tặng) 1 5

Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 16/09 đến 23h59 ngày 16/09

Lưu ý: Không áp dụng C12S16 + C12S17

14. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng c12s16 + c12s17 ) (05h00 12/09 - 04h00 18/09)
ĐẢO CỔ (không áp dụng c12s16 + c12s17 )
Thất Tịch (không áp dụng c12s16 + c12s17 )

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 

Trân trọng.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ