Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 8

12/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 8

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện giữa tháng 8. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.
1. Nạp ưu đãi X3

Duy nhất trong ngày 13/08, người chơi nạp sẽ được nhận X3 KNB

VD: nạp 5000 KNB nhận thêm 10000 KNB, tổng nhận 15,000 KNB

Lưu ý: 

- KNB sẽ được gửi qua thư vào ngày hôm sau

2. Bách Khoa Toàn Thư 5h00 13/08 - 4h00 19/08

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
25000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Thần Bí - Thiên Lôi
50000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Đồng Uyên - Trảm Thần Vô Song
80000 Sách Thiên Lôi*1 + Sách Trảm Thần*1 + Rương Quân Chính*1500

3. TOP Nạp ALL Server 5h05 13/08 - 4h00 19/08

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 13/08 đến 4h00 ngày 19/08

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*3500 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 100000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7
3 85000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*250 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
4-6 70000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
7-10 55000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
11-20 40000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*80+ Rương Quân Chính*1600 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
21-50 20000 Rương Quân Chính*1600 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2

51-100

10000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1

4. Tích Tiêu INGAME 

Giai đoạn 1:

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 13/08 đến 4h00 ngày 16/08

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30

Giai đoạn 2:

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 16/08 đến 4h00 ngày 19/08

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*30

Lưu ý: Không áp dụng C12S11 + C12S12

5. TOP Tiêu ALL Server 4h50 13/08 - 4h00 19/08

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 13/08 đến 4h00 ngày 19/08

- Nội dung: Trong thời gian trên,  đạt TOP sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

TOP KNB tiêu Phần thưởng
1 250000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*14 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 200000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*12 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
3 180000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*1700 + Ngọc lv16*10 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
4-6 150000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*75 + Rương Quân Chính*1400 + Ngọc lv16*8 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
7-10 120000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
11 - 20 80000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
21 - 50 60000 Rương Quân Chính*750 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
51 - 100 40000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*8
101 - 150 20000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv15*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6

 

6. Chơi Game Liên Tiếp 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 13/08 đến 4h00 ngày 19/08

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
13/08 T5 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T5
14/08 T6 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T6
15/08 T7 Có tên trong TOP Tiêu và Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
16/08 Cn Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
17/08 T2 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T2
18/08 T3 Tổng số vé mậu dịch nhận được đạt 3,000,000 Tính riêng ngày T3

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

Lưu ý: Không áp dụng C12S11 + C12S12

7. Nạp Liên Tiếp

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 13/08 đến 04h00 ngày 16/08 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Lưu ý: Không áp dụng C12S11 + C12S12

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 16/08 đến 4h00 ngày 19/08 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Lưu ý: Không áp dụng C12S11 + C12S12

8. Tích Nạp 

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 13/08 đến 4h00 ngày 19/08

Lưu ý: Không áp dụng C12S11 + C12S12

 

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000 + Rương gỗ-sắt*50
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000 + Rương gỗ-sắt*100
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000 + Rương gỗ-sắt*150
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000 + Rương gỗ sắt*200 + Hồn tướng thần bí*40
5 10000 KNB*10000 + Bạc*50.000.000 + Rương gỗ-sắt*300 + Hồn tướng thần bí*80
6 20000 KNB*12000 + Bạc*60.000.000 + 10 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc may mắn*5
7 30000 KNB*15000 + Bạc*100.000.000 +15 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Rương mảnh sách kỹ năng bị động lv5*4
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*150.000.000 + 20 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá
9 50000 KNB*20000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*8 + Bạc*200.000.000 + 25 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá


CHI TIẾT PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ