Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT GIỮA THÁNG 5 (PHẦN 2)

18/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT GIỮA THÁNG 5 (PHẦN 2)

Phần tiếp theo của sự kiện "CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT GIỮA THÁNG 5"

PHẦN 1 XEM TẠI ĐÂY

9. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 00h00 ngày 19/05 - 23h59 ngày 24/05

Phần quà: Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

10. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online 0h00 19/05 - 23h59 24/05 Đạt 40 tiếng.

Quà: Rương Thần Tài*5 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3

11. CHIẾT KHẤU

Ngày Chiết Khấu Giảm
23/05 Tẩy Luyện -50%
20/05 - 22/05 Online 100%
Sách EXP 80%
Thu lợi ở rương nhiệm vụ ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm

-50%

Lưu ý: Không tính server C11S19 + C11S20

12. SHOP ĐĂC BIỆT TRANG BỊ CAM 

Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng

Thời gian: Từ 05h05 ngày 19/05 - 4h00 ngày 21/05 (không áp dụng C11S19 + 20)

Gói Vật Phẩm

KNB hiện tại Giới Hạn Mua

Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

5000 ( KNB Tặng ) 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4 2000 ( KNB Tăng ) 1
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng ) 1
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng ) 1
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng ) 1
Phiến Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 1
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng ) 1
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng ) 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000 ( KNB Tặng ) 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*4 3000 (KNB Tăng) 1
Lúa*2.000.000 50 (KNB Tặng) 80

13. SHOP SIÊU ƯU ĐÃI

Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng

Thời gian: Từ 05h05 ngày 23/05 - 23h59 ngày 23/05 (không áp dụng C11S19 + 20)

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giới Hạn Mua
Phù Luyện Binh*1 4000 (KNB Tặng) 1
Ngọc May Mắn*5 5000 (KNB Nạp) 1
Bạc*500.000.000 5000 (KNB Tăng) 1
Lúa*200.000.000 1500 (KNB Tặng) 1
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 (KNB nạp) 1
Quân Lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 2
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 (KNB Nạp) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 (KNB Tặng) 35
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 (KNB Nạp) 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 (KNB Tặng) 1
Hồn Tướng Trương Tinh Thái*300 5000 (KNB Tặng) 1

14. ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH - CỔ MỘ

Thời gian Đảo Cổ - Thất Tịch - CỔ MỘ: Từ 05h00 19/05 - 4h00 25/05 (không áp dụng C11S19 + 20)

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ 

Kính Báo !!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ