Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN GIÁNG SINH AN LÀNH (PHẦN 1)

23/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN GIÁNG SINH AN LÀNH (PHẦN 1)

 

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Giáng Sinh An Lành. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI

- Thời gian: Từ 5h00 24/12 đến 4h00 30/12

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

2. TOP NẠP ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 24/12 đến 4h00 ngày 30/12

TOP KNB GIỚI HẠN PHẦN THƯỞNG
1 60000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*16 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000
2 50000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*14 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3500
3 45000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*250 + Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*12 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*3000
4-6 40000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*10 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2500
7-10 35000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*7 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*2000
11-20 30000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*80 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*5 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1500
21-50 20000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv17*3 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*1000

51-100

10000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*3 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Huyền thiết*500 + Rương gỗ sắt*500

*Lưu ý : Trường hợp số KNB khi kết thúc bằng nhau, BQT sẽ tính người đạt mốc sớm hơn trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được TOP cao hơn.

3. TOP TIÊU ALL SERVER
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 24/12 đến 4h00 ngày 30/12

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 250000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500
2 220000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*250 + Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000
3 200000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*200 + Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*2600 + Rương gỗ sắt*2600 + Nhân Sâm*2600
4 - 6 180000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*2200 + Rương gỗ sắt*2200 + Nhân Sâm*2200
7 - 10 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*100 + Rương Quân Chính*3500 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*1800 + Rương gỗ sắt*1800 + Nhân Sâm*1800
11 - 20 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*50 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*1400 + Rương gỗ sắt*1400 + Nhân Sâm*1400
21 - 50 100000 Rương Quân Chính*2500 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000
51 - 100 80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*800 + Rương gỗ sắt*800 + Nhân Sâm*800
101 - 150 50000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*600 + Rương gỗ sắt*600 + Nhân Sâm*600

4. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 24/12 đến 4h00 ngày 30/12

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*5 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S7 + C13S8

5. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 24/12 đến 4h00 ngày 30/12

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
24/12 T5 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T5
25/12 T6 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T6
26/12 T7 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
27/12 CN Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
28/12 T2 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T2
29/12 T3 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*200 + Huyền Thiết*50
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*300 + Huyền Thiết*100
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*400 + Huyền Thiết*150

Lưu ý:  Không áp dụng C13S7 + C13S8

6. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 24/12 đến 04h00 ngày 27/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S7 + C13S8

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 27/12 đến 4h00 ngày 30/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S7 + C13S8

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ