Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Đồng Hành Cùng FunFestival Hồ Chí Minh

25/08/2019

Chuỗi Sự Kiện Đồng Hành Cùng FunFestival Hồ Chí Minh

 

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: 5h05 ngày 26/08 -> 4h00 ngày 30/08

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Ngọc May Mắn*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*1500 + Phù Luyện Binh*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*50 + Bạch Lang*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

cool Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc event

- Sự kiện không tính cho sever mới c10s2

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 26/08 - 4h00 ngày 29/08

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày  Sự kiện không tính cho sever mới c10s2
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.
  • Sự kiện không tính cho sever mới c10s2

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

3. Nạp Gọn Nhận Quà Tự Chọn

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Tương Ứng Tùy Chọn

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 29/8 đến 23h59 ngày 30/8

Lưu ý: 
- Khi Tướng Quân nạp từ 10.000 KNB trở lên được quyền đổi 2 mảnh sách bị động thành 1 mảnh chủ động 
- Sự kiện Reset theo ngày và không cộng dồn

- Điền vào Biểu Mẫu Mốc Quà Mong Muốn: 

Chọn Quà Ngày 29/8
Chọn Quà Ngày 30/8

- Chỉ được chọn Mốc Gói Quà Nạp Cao Nhất Tương Ứng Tướng Quân đã Nạp
- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h
- Trường hợp không tích chọn Mốc Quà Mong Muốn trong Biểu Mẫu thì BQT sẽ tự động gửi gửi mốc 1.

4. Phục Hoàng Hậu Trở Lại 

 Nội dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà tương ứng

 Thời gian: Trong 2 ngày 26/8 - 27/8 

Ngày Nạp Phần Quà
26/08 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu
27/08 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu

cool Lưu ý: 

- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h

 

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/8 đến 23h59 ngày 27/8

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

6. Tiệm Sách Thần Bí

Nội dung: Trong 5 ngày từ 0h 26/08 đến 23h59 ngày 30/08 nạp đạt mốc sẽ nhận được phần quà (chỉ tính mốc cao nhất)

Mốc Nạp Phần Quà
60.000 Sách Trảm Thần Vô Song
100.000 Sách Trảm Thần Vô Song + Rương Quân Chính*2.000 + Ngọc Lv16*2

cool Lưu ý: 

- BQT sẽ gửi Quà khi sự kiện kết thúc sau 24h-48h

7.Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/8 đến 23h59 ngày 27/8

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh


 
1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
20000 2000
25000 2500

 

cool​ Lưu ý:

- Quà ngày nào tính riêng ngày đó

8. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 26/08 - 23h59 ngày 30/08
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Quân Công*1.000.000 + Danh Vọng*50.000 + Cống Hiến*100.000 + Bạc*5.000.000

 

9. Đoạt Bảo

 Thời gian: Từ 0h ngày 26/08 - 23h59 ngày 30/08

 Nội dung: Tham gia đoạt bảo đủ mốc điểm sẽ nhận phần quà tương ứng

 Phần quà:

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 9000 Bạc*1.000.000 + Lúa*3.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*1400 + Mảnh Thần Khí*250
2 12000 Bạc*3.000.000 + Lúa*5.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2000 + Mảnh Thần Khí*400
3 18000 Bạc*5.000.000 + Lúa*10.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2600 + Mảnh Thần Khí*550
4 24000 Bạc*10.000.000 + Lúa*15.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3500 + Mảnh Thần Khí*800

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

10. Độ Sôi Nổi

 Thời gian: Từ 0h ngày 26/08 - 23h59 ngày 30/08

 Nội dung: Độ sôi nổi đạt đủ mốc điểm sẽ nhận phần quà tương ứng

Điểm Sôi Nổi Quà Tặng
710 Lúa*5.000.000 + Bạc*10.000.000 + Ngọc lv7*1 + Huyền Thiết*10 + Rương Thần Tài*3
680 Lúa*2.500.000 + Bạc*5.000.000 + Ngọc lv6*1 + Huyền Thiết*5 + Rương Thần Tài*1

 

cool Lưu ý: 

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

 

11. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
26/08-29/08 Online 100%
Sách exp 80%
30/08 Tẩy Luyện -50%

Lưu ý
- Sự kiện không áp dụng c10s2

12. Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam

 Thời gian: 5h05 ngày 5h 27/08 - 4h ngày 29/08
 Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng
 Phần thưởng:

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

cool  Lưu ý:

Quà sẽ được trao trong từ 24-48h sau khi kế thúc sự kiện

Sự kiện không áp dụng c10s2

13. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày từ 0h00 ngày 29/08 đến 23h59 ngày 30/08

 Nội dung:

Ngày

Tướng
29/08 Tú Mã Văn Lộc
30/08 Trương Xuân Hoa

- Sự kiện không áp dụng c10s2

14. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ, Tầm Bảo Đặc Biệt

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h ngày 26/08 - 4h ngày 31/08

 Thời gian Tầm Bảo: 5h ngày 29/08 - 4h ngày 31/08

Lưu ý:

- Sự kiện không áp dụng c10s2

Phần quà:

 

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ