Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (PHẦN 2)

19/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

11. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 20/03 và 21/03

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*2 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*4 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*8 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*12 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*15 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*20 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*35 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*45 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

12. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 22/03 và 23/03

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*200 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100

2 1000

Rương quân chính*350 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200

3 2000

Rương quân chính*500 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400

4 3000

Rương quân chính*650 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500

5 5000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600

6 10000

Rương quân chính*1500 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700

7 20000

Rương quân chính*2000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850

8 25000

Rương quân chính*2500 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

13. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 24/03 và 25/03

Chú ý: 

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1000 + Huyền Thiết*100 + Quân Lệnh*100 + Lệnh Quét*100
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*7500 + Mảnh Thần Khí*1500 + Huyền Thiết*150 + Quân Lệnh*300 + Lệnh Quét*300
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*500 + Lệnh Quét*500
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*500 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*4000 + Huyền Thiết*1500 + Quân Lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*40000 + Mảnh Thần Khí*8000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*65000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*80000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000

14. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 20/03 - 23h59 25/03

VIP 0 đến VIP 10: Đạt mốc 60,000 Điểm Công Huân
VIP 11 đến VIP 12: Đạt mốc 75,000 Điểm Công Huân
VIP 13 đến VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*500

Nếu anh em VIP 0 -> VIP 12 đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân sẽ nhận thêm: Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3,000,000

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.

- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

15. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 20/03 đến 23h59 ngày 25/03

Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200 + Rương thần tài*5

16. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 20/03 - 23h59 25/03 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200

17. CHIẾT KHẤU

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
20/03 + 25/03 Tẩy Luyện -50%
21/03 - 24/03 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: không áp dụng C16S3

18. SHOP KNB NẠP

Thời gian: Từ 5h05 ngày 22/03 đến 4h00 ngày 25/03

Lưu ý: không áp dụng C16S3

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Quân Lệnh*1000 1500 ( KNB Nạp ) 3000 5 1
Rương Rượu*100 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5
Bạc*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Rương Gỗ Sắt*500 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 2
Cống Hiến*500,000 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Huyền Thiết*500 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Ngọc Bội*10,000 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Ngọc Lv.20*1 20000 ( KNB Nạp ) 40000 5 1
Quân Công*1.500.000 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5

19. SHOP KNB KHOÁ

Thời gian: Từ 5h05 ngày 20/02 đến 4h00 ngày 22/03

Lưu ý: không áp dụng C16S3

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15 15000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Lúa*200.000.000 200 (KNB Tặng) 100 5 10
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Rương Gỗ Sắt*500 10000 ( KNB Tặng ) 2000 5 5
Ngọc Bội*10,000 10000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Bạc*500.000.000 2000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

20. SHOP TƯỚNG

Thời gian: Từ 5h05 ngày 25/03 đến 4h00 ngày 26/03

Lưu ý: không áp dụng C16S3

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Hồn Tướng Thần Bí*10 700 ( KNB Nạp ) 1400 5 45
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 8000 5 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 200 5 30
Hồn Tả Tử*10 50 ( KNB Tặng ) 100 5 30
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 1000 5 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 2000 5 35
Hồn Hoàng Thừa Ngạn*30 300 ( KNB Tặng ) 600 5 10
Hồn Hạ Hầu Bá*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1

21. BÍ TỊCH XUẤT THẾ

Thời gian: Từ 5h05 20/03 đến 4h00 26/03.

Nội dung: Trong thời gian 6 ngày sự kiện diễn ra, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

Mốc KNB Nạp Quà Nhận
10000 Ngọc như ý*20
20000 Ngọc như ý*40
30000 Sách Trảm Thần Vô Song*1

22. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng C16s3 ) (05h00 20/03 - 04h00 25/03)
ĐẢO CỔ (không áp dụng C16s3 )
Thất Tịch (không áp dụng C16s3 )


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ