Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (PHẦN 1)

19/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện hot nhất từ trước đến nay: Chuỗi Sự Kiện Độc Nhất Vô Nhị !!! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. NẠP NGÀY ĐẶC BIỆT

- Thời gian: Từ 5h00 20/03 đến 4h00 26/03

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp mỗi ngày có cơ hội nhận thêm 88,88% khuyến mãi KNB Nạp.

- Lưu ý: Sự kiện siêu đặc biệt, hiện nay sự kiện nạp ngày đã có cả KNB Nạp trong đó. Mọi người lưu ý nhé !!!

2. NẠP NGÀY SIÊU ƯU ĐÃI

- Thời gian: 5h00 20/03 đến 4h00 21/03 và 5h00 22/03 đến 4h00 23/03.

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C16S2 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

+ Các server C16S3 nếu có những người chơi nạp đủ mốc 5,000 hoặc 10,000 KNB sẽ nhận quà qua thư.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*4000 + Ngọc lv20*1

3. TOP NẠP KNB ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 20/03 đến 4h00 26/03

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 50000 Rương Quân Chính*16000 + Ngọc lv18*16 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
2 45000 Rương Quân Chính*13000 + Ngọc lv18*14 + Huyền thiết*5500 + Rương gỗ sắt*5500 + Nhân Sâm*5500 + NL Thần Khí*550,000 + Mảnh Thần Khí*180,000
3 40000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv18*12 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
4 - 6 35000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv18*10 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*140,000
7 - 10 30000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv18*8 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
11 - 20 25000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv18*6 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*90,000
21 - 50 20000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv18*4 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
51 - 100 15000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*70,000
101 - 150 10000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1600 + Rương gỗ sắt*1600 + Nhân Sâm*1600 + NL Thần Khí*160,000 + Mảnh Thần Khí*60,000

4. TOP TIÊU KNB ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 20/03 đến 4h00 26/03

- Lưu ý: Bao gồm cả KNB khóa và KNB nạp

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv17*16 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
2 450000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + Nhân Sâm*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
3 400000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*85,000
4 - 6 350000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*75,000
7 - 10 300000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*65,000
11 - 20 250000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*55,000
21 - 50 200000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*45,000
51 - 100 150000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*35,000
101 - 150 100000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*1200 + Rương gỗ sắt*1200 + Nhân Sâm*1200 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*25,000
151 - 200 80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*15,000
201 - 250 60000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv14*2 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*700 + Nhân Sâm*700 + NL Thần Khí*70,000 + Mảnh Thần Khí*10,000

5. TIÊU KNB NẠP ĐẠT MỐC ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 20/03 đến 4h00 26/03

Mốc KNB Nạp Phần Quà
50000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*8000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + Huyền Thiết*4000 + Danh Vọng*10,000,000
40000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*6000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + Huyền Thiết*3000 + Danh Vọng*8,000,000
30000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*4000 + Rương Gỗ Sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + Huyền Thiết*2500 + Danh Vọng*6,000,000
20000 Rương Quân Chính*3000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + Huyền Thiết*2000 + Danh Vọng*4,000,000
10000 Rương Quân Chính*2000 + Rương Gỗ Sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + Huyền Thiết*1500 + + Danh Vọng*2,000,000

- Không tính mua lì xì 

6. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 20/03 đến 4h00 26/03

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

7. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 20/03 đến 4h00 ngày 26/03

- Lưu ý: không áp dụng C16S3

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40 + Quân công*20.000.000

8. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 20/03 đến 4h00 ngày 26/03

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
20/03 T7 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T7
21/03 CN Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
22/03 T2 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
23/03 T3 Có tên trong TOP Nạp KNB ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
24/03 T4 Tiêu Ít Nhất 5000 KNB Nạp Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
25/03 T5 Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*300 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*600 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Rương Quân Chính*800 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50

Lưu ý: không áp dụng C16S3

9. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 20/03 đến 04h00 ngày 23/03

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C16S3

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 23/03 đến 04h00 ngày 26/03

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C16S3

10. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 20/03 - 4h00 26/03 (không áp dụng C16S3)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Quân công*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ