Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẦU THÁNG 8

01/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẦU THÁNG 8

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện đầu tháng 8. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. TOP TIÊU ALL SEVER 4h50 03/08- 4h00 09/08

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 03/08 đến 4h00 ngày 9/08

TOP KNB GIỚI HẠN TOP TIÊU
1 250000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*14 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 200000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*12 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
3 180000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*10 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
4-6 150000 Hồn Hạ Hầu Kiệt*75 + Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*8 +
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
7-10 120000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
11-20 80000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
21-50 60000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1

51-100

40000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*8
101 - 150 20000 Rương Quân Chính*400 + Ngọc lv15*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6

2. TÍCH TIÊU INGAME

Giai đoạn 1 4h50 03/08 - 4h00 06/08 

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 3/08 đến 4h00 ngày 6/08

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30

Giai đoạn 2

- Thời gian: Từ  4h50 ngày 06/08 đến 4h00 ngày 09/08

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB Tiêu Phần Thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*30

Lưu ý:  Không áp dụng C12S10 + C12S11

3. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 03/08 đến 4h00 ngày 09/08

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
03/08 T2 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T2
04/08 T3 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T3
05/08 T4 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
06/08 T5 Có tên trong TOP Tiêu ALL SERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
07/08 T6 Tiêu 5000KNB Nạp Tính riêng ngày T6
08/08 T7 Nhận được tổng 8000 KNB trở lên trong vòng quay KNB thất tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*6 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*6 + Rương Quân Chính*120
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*160
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*12 + Rương Quân Chính*220

Lưu ý: Không áp dụng C12S10 + C12S11

4. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 03/08 đến 04h00 ngày 06/08 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Lưu ý: Không áp dụng C12S10 + C12S11

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 06/08 đến 4h00 ngày 09/08 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Lưu ý: Không áp dụng C12S10 + C12S11

5. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

- Sự kiện được bắt đầu từ 05h05 -> 04h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày  03/08, 05/08, 07/08 (không áp dụng C12S10 + C12S11)

Lưu ý: 

- Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)

- Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày

- Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 5 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 10 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 15 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 20 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*8 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*10 + Bạc*200.000.000

6. THẦN ĐAN TÁI THẾ (Sự kiện ngoài)

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 00h00 ngày 03/08 đến 23h59 ngày 04/08

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*200
2 2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân Lệnh*400
3 5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*6 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*12 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*28 + Quân Lệnh*5000

7. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 05/08 đến 23h59 ngày 06/08

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*250 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*1000 + Quân Lệnh*5000

8. KỸ THUẬT - BÌNH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 08/08

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Quân Công*2.500.000 + Cống Hiến*500.000 + Danh Vọng*1.000.000 + Bạc*150.000.000
2 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
3 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
4 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
5 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

CHI TIẾT PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ