Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẦU THÁNG 7 (PHẦN 1)

01/07/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẦU THÁNG 7 (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện đầu tháng 7 . Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. THIÊN HỔ - BẠCH LANG

- Thời gian: 05h05 ngày 02/07 đến 04h00 ngày 08/07

- Nội dung:

Điều kiện Phần quà
1. Tiêu 50,000 KNB trong cả chuỗi sự kiện Bạch Lang Lệnh*1
2. Nạp 10,000 KNB trong cả chuỗi sự kiện Thiên Hổ Lệnh*1

2. TOP NẠP ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 05h05 ngày 02/07 đến 04h00 ngày 08/07

TOP KNB GIỚI HẠN TOP NẠP
1 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*250 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7
3 100000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
4-6 85000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
7-10 70000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
11-20 50000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*60+ Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
21-50 40000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2

51-100

20000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
101-150 10000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv14*2 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1

3. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 05h05 ngày 02/07 đến 04h00 ngày 08/07

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
02/07 T5 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T5
03/07 T6 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
04/07 T7 Có tên trong TOP Nạp ALL SERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
05/07 CN Nhận được 300KNB từ hoạt động Lì Xì Tính riêng ngày CN
06/07 T2 Tiêu 5000KNB Nạp Tính riêng ngày T2
07/07 T3 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T3

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

SK Lì Xì chỉ mở ra duy nhất trong ngày 05/07 từ 7h00 - 23h00, mỗi giờ mở một lần. KNB chỉ tính nhận từ hoạt động lì xì hệ thống.

Lưu ý: Không áp dụng C12S5 + C12S6

4. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 02/07 đến 04h00 ngày 05/07

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv14*3 + Ngọc May Mắn*5

Lưu ý: Không áp dụng C12S5+ C12S6

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 05h05 ngày 05/07 đến 04h00 ngày 08/07 

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 Ngọc lv14*3 + Ngọc May Mắn*5

Lưu ý: Không áp dụng C12S5 + C12S6

5.TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

- Sự kiện được bắt đầu từ 05h05 đến 04h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày  02/07, 04/07, 06/07 (không áp dụng C12S5 + C12S6)

Lưu ý: 

- Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)

- Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày

- Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 05h05 và kết thúc vào lúc 04h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 5 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 10 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 15 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 20 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

6. THẦN ĐAN TÁI THẾ ( Sự kiện ngoài)

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/07 đến 23h59 ngày 03/07 

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân Lệnh*200
2 2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*400
3 5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*20 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Quân Lệnh*5000

7. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 04/07 đến 23h59 ngày 05/07

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000

8. KỸ THUẬT - BÌNH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 06/07 đến 23h59 ngày 07/07

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Quân Công*2.500.000 + Cống Hiến*500.000 + Danh Vọng*1.000.000 + Bạc*150.000.000
2 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
3 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
4 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
5 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

CHI TIẾT PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ