Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: ĐẶC BIỆT THÁNG 7

07/07/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: ĐẶC BIỆT THÁNG 7

 

1. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 8/7 đến 4h00 ngày 12/7

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*1500 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*50 + Phù Luyện Binh*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc May Mắn*2

 

2. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 9/7 đến 4h00 ngày 12/7

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày 
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Thái Âm Đan*1 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

3. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 8/7 đến 23h59 ngày 9/7.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

 

4. Sự Kiện: Ưu Đãi Đặc Biệt - Shop Đặc Biệt

  Thời gian: Từ 5h05 ngày 11/7 đến 4h00 ngày 12/7 
 Nội dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
  Phần thưởng: 

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

 

5. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 8/7 đến 23h59 ngày 11/7
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*5.000.000

 

6. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
8/7 Online 50%
9/7 Online 50%
10/7 Sách EXP 80%
11/7 Tẩy Luyện -50%

 

​7. Sự Kiện: Đoạt Bảo

Thời gian: Từ 0h00 ngày 8/7 đến 23h59 ngày 11/7
Nội dung: Đoạt Bảo Đủ Điểm Trong 4 Ngày Sẽ Nhận Quà
Phần thưởng:

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 7000 Bạc*500.000 + Lúa*3.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*3 + Rương Nguyên Thần Đan*10​
2 10000 Bạc*1.000.000 + Lúa*5.000.000 + Rương Thuốc An Thai tự chọn*7 + Rương Nguyên Thần Đan*20
3 15000 Bạc*3.000.000 + Lúa*6.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*10 + Thái Âm Đan*1
4 20000 Bạc*5.000.000 + Lúa*10.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*15 + Thái Âm Đan*2

 

8. Sự Kiện: Độ Sôi Nổi 

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 8/7 - 23h59 ngày 11/7
 Nội dung: Trong thời gian diễn sự kiện chư vị tướng quân đạt đủ độ sôi nổi theo quy định sẽ nhận quà
 Phần quà: 

Điểm Sôi Nổi Quà Tặng
710 Lúa*5.000.000 + Bạc*10.000.000 + Ngọc lv7*1 + Huyền Thiết*10 + Rương Thần Tài*3
680 Lúa*2.500.000 + Bạc*5.000.000 + Ngọc lv6*1 + Huyền Thiết*5 + Rương Thần Tài*1

 

9. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ và Tầm Bảo Bí Cảnh Đặc Biệt

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ: Từ 5h05 ngày 8/7 đến 4h00 ngày 12/7

 Tầm Bảo Đặc Biệt: Duy nhất 5h ngày 11/7 - 4h ngày 12/7

Phần quà:

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ